Partit Socialdemòcrata

Ara més que mai: compra a Andorra

Crea: 12/17/2020 - 09:35

Fa uns quants dies que a les xarxes socials es publiquen notícies que es queixen, no sense raó, dels preus de venda al públic a Andorra comparativament als del nostre país veí del sud.

En tant que excomerciant, i ja que ni la Cambra de Comerç ni les associacions de comerciants s’han molestat a defensar el prestigi i l’honestedat de la gran majoria dels comerciants del país, crec que és del tot necessari intentar explicar, en grans línies, el perquè d’aquesta manca de competitivitat actual.

No parlaré dels anòmals diferencials de preus amb l’Espanya preeuropea deguts als excessius aranzels duaners d’entrada al país veí.

Quan Espanya es va adherir a la Unió Europea els productes comprats en qualsevol país adherit estaven exempts d’aranzels.

El setembre de 2008 el Govern va publicar una enquesta per un pla de millora del comerç:

-El 74% dels entrevistats venen a Andorra per comprar.

-Un 53% per la diferència de preus.

 En aquesta mateixa enquesta, en idees perquè el comerç d’Andorra continuï sent un dels pilars d’Andorra, un 71,3% diu de continuar amb el diferencial de preus. Només el 6,9% demana millores de les infraestructures (en contradicció amb allò que preconitza la Cambra de Comerç, com l’aeroport a Andorra).

Actualment el diferencial de preus de venda al públic amb Espanya es veu minvat, no pel fet que els comerciants andorrans hagin augmentat el seu marge comercial, però sí per l’augment exagerat de les despeses que tenen com ara les dels lloguers comercials, salaris, comissions bancàries, transport, transitaris en duana, etc. El diferencial entre l’IVA espanyol del 21% i l’IGI andorrà del 4,5% no compensa els augments de les despeses en el petit comerç (majoritari a Andorra).

En un entorn econòmic i social tant divers, que a més a més evoluciona de forma precipitada, les empreses necessiten abastir-se d’eines que els permetin millorar la competitivitat dia a dia.

Una de les eines possibles podria ser la creació d’una o més centrals de compres.

Una central de compres és un operador que, disposant de recursos econòmics i personalitat jurídica pròpia, té per objectiu desenvolupar activitats i prestar serveis a les empreses independents que, amb esperit de cooperació, s’han associat a la seva organització mitjançant una reglamentació interna per millorar la seva posició competitiva en el mercat.

Les centrals de compres són una ajuda a empreses que les seves dimensions no són suficients per obtenir un bon preu davant un proveïdor ja sigui de matèria prima, serveis i productes elaborats. Permet així que les petites i mitjanes empreses puguin competir al mateix nivell que les grans empreses.

Els pilars fonamentals d’una central de compres són:

-Esperit de cooperació, ja que les empreses renuncien a la independència de certs departaments per fer-los comuns i gaudir dels seus avantatges.

-Tenir recursos econòmics propis: uns recursos essencials com són instal·lacions, un organigrama propi i recursos suficients per garantir un servei de qualitat.

-Tenir personalitat jurídica pròpia, per poder assumir drets i obligacions.

-Tenir una reglamentació interna que estableixi els drets i obligacions de cada associat.

-Les centrals de compres treballen amb empreses independents legalment constituïdes, sense importar el tipus de societat que sigui.

Aquestes centrals de compres opten per reduir el preu del producte final, i aconsegueixen una important millora competitiva enfront de la competència.

Una altra eina podria ser la creació d’un centre comercial cooperatiu, però això necessitaria un alt nivell d’inversió col·lectiva.

Ara més que mai el comerç de proximitat ens necessita:

Compra a Andorra.