Partit Socialdemòcrata

Discurs del Debat d'orientació Política 2020 del Grup Parlamentari Socialdemòcrata