Partit Socialdemòcrata

El PS demana explicacions a Govern pels impagaments de les prestacions

Crea: 06/11/2020 - 11:52

Els socialdemòcrates volen saber també quins recursos humans i materials ha destinat el Govern al Departament de Treball per afrontar l'increment del volum de feina a causa de la COVID-19

 

 

 

La Consellera General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Judith Salazar, ha tramitat una bateria de preguntes per ampliar la informació al voltant de les sol·licituds de suspensió del contracte o de reducció de la jornada laboral (els popularment anomenats ERTOs). En primer lloc, Salazar vol saber quantes sol·licituds de suspensió del contracte de treball o de reducció de la jornada laboral o modificacions de les mateixes s'han registrat al Departament de Treball, quantes d'aquestes s'han denegat i per quins motius. Pel que fa a l'impagament de la prestació, la consellera demana exactament quants treballadors han resultat afectats. En segon lloc, els socialdemòcrates demanen pels recursos humans i materials ha destinat el Govern al Departament de Treball per tal de gestionar la feina sobrevinguda de la gestió de les noves prestacions previstes per a contrarestar els efectes econòmics de la pandèmia del SARS-CoV-2.

 

 

La Consellera General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Judith Salazar, ha explicat que el que es persegueix amb aquestes preguntes és "ampliar els detalls del que passa amb aquells treballadors que no han pogut percebre la part de la prestació que li correspon a Govern a causa de la seva suspensió del contracte o de la seva reducció de la jornada laboral. Volem saber també quin és el dimensionament extraordinari que ha previst el ministeri per tal de reforçar el departament de Treball, compte tinguda la feina extraordinària a la qual ha hagut de fer front", ha detallat Salazar.

____

Imatge: Eduard Comelles