Partit Socialdemòcrata

El PS es compromet amb la FAAD a seguir treballant per garantir els drets de les persones amb diversitat funcional

Crea: 01/22/2020 - 20:57
 
  • El vot per a les persones amb discapacitat i l’accessibilitat als espais i equipaments públics són algunes de les demandes
  • La Proposició de llei de modificació de la Llei qualificada del règim electoral que va entrar el PS està acceptada a tràmit i pendent de tractar-se durant el 2020

El President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, i la Consellera Socialdemòcrata, Judith Salazar, es van reunir ahir amb la FAAD per tractar les millores a fer en el sistema electoral andorrà i escoltar les demandes i els suggeriments dels diferents col·lectius. "Volem fer un primer intercanvi d'impressions respecte garantir el dret al vot amb autonomia de les persones amb diversitat funcional amb motiu de l'entrada a tràmit parlamentari de la modificació de la llei electoral", ha explicat la Consellera General Socialdemòcrata, Judith Salazar. El PS, pel que fa a la modificació de la llei electoral, vol facilitar el vot a les persones amb diversitat funcional, garantint la seva autonomia i independència, ja que si bé el seu dret de vot està reconegut, no totes les persones poden exercir-lo de forma autònoma i independent.

 

La conveniència del vot electrònic per tal d'afavorir l'autonomia de les persones que pateixen algun tipus de discapacitat física o la formació com a mecanisme per fomentar la independència de vot dels discapacitats psíquics són dues de les propostes del col·lectiu, que s’hauran de desenvolupar escoltant les especificitats de les diferents associacions, perquè la discapacitat, com la pròpia societat, és diversa. 

Altrament, també van debatre sobre d'altres aspectes que preocupen a les associacions, "com són l'eliminació de barreres arquitectòniques, la sonoritat per a les persones invidents, els equipaments necessaris dels quals ha de disposar l'hospital o la composició de la comissió d'accessibilitat.", ha declarat Salazar. "Tots ells, aspectes que el PS es compromet a seguir treballant, per tal de garantir els drets de les persones amb diversitat funcional".

Territori: