Partit Socialdemòcrata

El PS proposa crear una comissió per a la reconstrucció i l'impuls econòmic i social d'Andorra

Crea: 07/08/2020 - 13:08

Alís: "És una proposta útil, de futur i constructiva, que vol donar solucions al nostre país, vist el que la crisi de la Covid-19 ha provocat"

 

Els reptes que la societat andorrana ha d'afrontar en el present més immediat requereixen la participació i la implicació de tots els actors polítics i socials. Així ho defensa el Grup Parlamentari Socialdemòcrata, que ha presentat aquest matí la proposta de configuració d'una comissió per a la reconstrucció d'Andorra amb l'objectiu de crear un espai ampli de debat entre els representants electes al Consell General, el Govern d'Andorra i els especialistes i tècnics representants del teixit econòmic i social. "És una proposta útil, de futur i constructiva, que vol donar solucions al nostre país, vist el que la crisi de la Covid-19 ha provocat. No estem plantejant una taula de negociació entre l'oposició i el Govern o els grups que li donen suport, sinó una manifestació de l'esforç col·lectiu de totes i tots els representants de la ciutadania per buscar junts una sortida global, social i econòmica per Andorra", ha explicat el Primer Secretari del PS, Gerard Alís.  

Per garantir que la Comissió per a la reconstrucció esdevindrà un ample espai de debat, el Govern i els comuns participaran en totes les reunions de treball. En funció de l'Ordre del dia de la reunió, el Govern i els comuns designaran les persones, sense cap mena de limitació, que vulguin que prenguin part en cada una de les reunions. La designació de membres podrà ser efectuada amb total independència de la nacionalitat i del lloc de residència dels especialistes o tècnics designats per part de cada un dels grups parlamentaris. Aquestes persones, seguint les directrius del Reglament del Consell General, tindran dret a veu, però no a votar propostes resultants.  

A la seva proposta, el PS exposa que la principal tasca d'aquesta comissió per a la reconstrucció serà la d'organitzar els debats, canalitzar i organitzar la recepció de propostes per poder elaborar un document amb les conclusions i establir els mecanismes per tal d'assolir la més àmplia i participació dels agents econòmics i socials així com de tota la societat civil andorrana. "Una democràcia plural com la nostra necessita discrepàncies polítiques i diferències, però hi ha moments i situacions greus, com les que estem vivint, en les que es necessita altura de mires, mirada llarga i molt de sentit d'Estat, unir projectes, sumar esforços i voluntats", ha explicat el President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López.