Partit Socialdemòcrata

El PS demana al Govern una reducció de les tarifes més bàsiques de FEDA i Andorra Telecom

Crea: 10/23/2019 - 16:37

El PS denuncia que les tarifes d’Andorra Telecom i FEDA són impostos enco- berts als ciutadans d'Andorra

 

El President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere Lòpez, recorda que elsbeneficis que obtenen any rere any per les societats FEDA i Andorra Telecom es desti-nen de forma íntegra a finançar els dèficits generats pel Govern, amb imports que sesituen anualment entre els 30 i els 40 milions d’Euros.

Aquest fet suposa, explica Lòpez, que les tarifes de FEDA i Andorra Telecom siguin, enrealitat, "uns impostos encoberts als ciutadans; uns impostos que penalitzen de forma substancial a les persones amb menor nivell d’ingressos, en tractar-se de serveis bàsics i del tot irrenunciables.”

Tenint en compte que les despeses familiars s’han incrementat molt els darrers anys, sobretot les vinculades a l’habitatge, des del partit demanen a Govern que contemplin reduccions substancials de les tarifes de FEDA i Andorra Telecom als paquets més bàsics d’aquests serveis. “No estem parlant d’una baixada de l’1%” remarca e Lòpez; “Demanem una baixada substancial que entri en vigor l’1 de gener del 2020, i que millori notablement el poder adquisitiu de les famílies d’Andorra que més ho necessiten”.

 

Territori: