Partit Socialdemòcrata

La lluita per afavorir els drets humans a Andorra és una lluita diària i el nostre compromís ha estat, és i serà constant

Crea: 12/10/2019 - 17:57

 

 

Avui, fa 71 anys, es va proclamar la Declaració Universal dels Drets Humans. Avui commemorem que tothom té el dret a ser tractat com a ésser humà. Avui i la resta dels 364 dies de l'any hem de vetllar perquè aquests drets siguin respectats i aplicats. Des del Partit Socialdemòcrata (PS) creiem que els drets socials i econòmics també han de ser considerats fonamentals. Només així podrem aconseguir una societat igualitària, inclusiva i de respecte mutu.

 

També, som conscients que els drets humans no van ser creats en un únic moment ni per una sola persona, sinó que són el resultat d'una construcció social i històrica producte de la lluita de l'acció de múltiples grups, víctimes de l'opressió, que van lluitar per la convivència en condicions d'igualtat i de respecte.

 

Commemorar aquesta data ens permet que cada any puguem reflexionar sobre el que ha significat per a la humanitat la lluita pels drets i la dignitat. També, aquesta data ens dóna l'oportunitat de repensar i fer un balanç sobre la situació en què es troben aquests drets al nostre país i copsar quins són els desafiaments actuals en la lluita constant pel respecte dels drets humans i la lluita contra l'exclusió, discriminació, violència, pobresa i desigualtat.

 

És per aquest motiu que, des del PS, hem analitzat tots i cadascun d'aquests drets per copsar-ne en quina situació es troben actualment a Andorra. Concretament, hem observat que:

 

  1. No és respecta el dret a tenir una vida digna: avui en dia a Andorra moltes persones tenen salaris insuficients per cobrir cost actual de la vida a Andorra; feines precàries; pensions ínfimes i grans dificultats a accedir a un habitatge digne.

 

  1. No es respecta el dret a la llibertat individual i els drets sexuals i reproductius: a dia d'avui les dones que viuen a Andorra no poden decidir sobre el seu propi cos i són penalitzades per decidir sobre el mateix.

 

  1. No es respecta el dret a no discriminar per raó de l'origen nacional i el dret a participar en els assumptes públics: a dia d'avui, els residents a Andorra no tenen cap dret polític, tot i participar en el creixement econòmic i prosperitat social del nostre país.

 

  1. No es respecta el dret a la no discriminació per raó de l'orientació religiosa i el dret a l'honor i reputació personal: a dia d'avui, hem observat com a candidats se'ls ataca per la seva orientació religiosa, sense que aquest dret estigui protegit per les institucions estatals.

 

  1. No es respecta el dret a un judici just per un tribunal independent i imparcial: a dia d'avui, hem observat com institucions judicials de l'Estat intenten esmenar un text legal amb efectes directes pels encausats i posant en risc la separació de poders i la imparcialitat.

 

  1. No es respecta el dret a la presumpció d'innocència: a dia d'avui, existeixen presos en règim de presó preventiva, esperant un gran període de temps, sense haver tingut un judici que els declari culpables.

 

 

Tenint en compte tot l'exposat, tant les candidates i els candidats a Cònsol Major, així com el Partit Socialdemòcrata en conjunt, ens comprometem a canviar la situació d'aquests drets, tant des de les institucions comunals, com estatals.

 

La lluita per afavorir els drets humans a Andorra és una lluita diària i el nostre compromís ha estat, és i serà constant.