Partit Socialdemòcrata

Davant la manca de diàleg de la majoria, el PS presenta 37 reserves d'esmena al projecte de Llei de noves mesures excepcionals

Crea: 04/17/2020 - 17:08

· El PS porta a debat al Consell General la moratòria de préstecs i hipoteques, la reducció de les rendes dels habitatges de lloguer així com les prestacions per als autònoms i autònoms mixtes

 

· Els socialdemòcrates tornen a estendre la mà a Govern i manifesten la seva voluntat de trobar vies de consens entre les diferents forces polítiques

 

Tot i la voluntat manifesta de treballar conjuntament amb el Govern per contribuir positivament en el teixit productiu de les empreses, els autònoms i les famílies, els Consellers del Grup Parlamentari Socialdemòcrata no han tingut l'oportunitat de col·laborar ni debatre les seves propostes de millora al nou paquet de mesures urgents per afrontar la crisi econòmica. Els socialdemòcrates han volgut reiterar novament el suport des del PS al Govern i oferir-li novament la nostra mà estesa per col·laborar i fer aportacions en positiu tot buscant les millors solucions per a tothom en la resolució de la crisi.

 

En aquest sentit, els consellers socialdemòcrates defensen que en un moment com l'actual, és la seva obligació donar a conèixer públicament el seu posicionament i debatre al Consell General un total de 37 reserves d'esmena que busquen evitar l'ofec de la ciutadania. "Els ciutadans tenen dret a conèixer els diferents posicionaments polítics al voltant de les mesures per afrontar la crisi econòmica derivada de la pandèmia", ha assenyalat el President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere Lòpez. "Per la força parlamentària que tenim i el volum de gent que representem, demanem que la majoria analitzi molt bé les nostres aportacions", ha insistit Lòpez, que ha recordat que les seves propostes són fruit d'un treball de diàleg amb gran part del teixit econòmic i social andorrà.

 

La reducció del 40% de les rendes dels habitatges de lloguer és una de les principals demandes dels socialdemòcrates que s'haurà de debatre aquest dissabte al Consell General. La reducció s'aplicaria a partir de l'1 de maig i fins a 3 mesos, prorrogables fins a un màxim de 3 mesos més. Els socialdemòcrates demanen a Govern que l'impagament d'una o més rendes entre l'1 d'abril i 60 dies naturals posteriors a la fi de la situació d'emergència sanitària no sigui, en cap cas, causa de resolució dels contractes d'arrendaments. En aquest sentit, els petits arrendadors que vegin els seus ingressos reduïts substancialment per les mesures i que no gaudeixin d'una altra font d'ingressos tindrien dret a percebre mensualment una prestació.

 

Pel que fa als autònoms, des del PS demanen que les prestacions tinguin en compte les diferents bases de cotització que els autònoms fan a la seguretat social, de forma que no només es garantís el salari mínim, sinó un import superior en funció a la cotització de cada autònom. Els socialdemòcrates també demanen que aquesta prestació no fos incompatible amb la percepció d'altres rendes, de forma que les persones que simultaniegen la seva activitat per compte propi amb una altra activitat com a assalariats tinguessin igualment dret a la prestació d'aquesta part que cotitzen com autònoms. Cap de les dues propostes ha estat considerada pels grups que donen suport a Govern.

 

Referent a les persones assalariades, la proposta del PS que no s'ha considerat en comissió i que també es portarà a debat al Consell General, pretenia protegir els salaris més baixos. D'aquesta manera, els salaris fins a 1.250€ no tindrien cap mena de reducció, i a partir d'aquest topall es podrien redistribuir els percentatges de manera que afecti menys als salaris més baixos, amb relació als salaris més alts.

 

Garantir el subministrament de serveis bàsics és també un dels objectius del PS. En aquest sentit demanen a Govern que no pugui suspendre's en cap cas el subministrament d'energia elèctrica, dels productes derivats pel petroli, de gas natural, d'aigua potable, serveis de telefonia fixa i internet als particulars, sempre i que no es modifiqui el contracte a l'alça d'aquests serveis, per als subministraments del seu habitatge habitual. Pel que fa als autònoms, demanen que l'impagament d'una o més quotes produït durant el període comprés entre l'1 d'abril de 2020 i 180 dies naturals posteriors al fi de la situació d'emergència sanitària, no sigui en cap cas causa de resolució dels contractes de préstec, així com que no pugui suspendre's en cap cas el subministrament. En aquesta línia, els socialdemòcrates proposen un descompte del 90% fins al 100% del total de la factura per als autònoms que tinguin una aturada del seu servei o estiguin de guàrdia.

 

Des del PS insisteixen en la moratòria creditícia d'una durada de tres mesos, prorrogable per 3 mesos més, per garantir la liquiditat dels autònoms, els empresaris i les famílies. En aquest sentit demanen que durant el període de vigència l'entitat creditora no pugui exigir el pagament de la quota, ni de cap dels conceptes que la integren. La moratòria, expliquen des del PS, no anul·la els pagaments, sinó que els posposa fins a 2 o 3 mesos, i no és una mesura excepcional ni exclusiva a Andorra: tots els països del nostre voltant l'han adoptat, doncs permet donar de major liquiditat als afectats.

 

Referent a la reactivació econòmica, des del PS demanen que durant el període d'almenys un any s'apliquin mesures a les normes de contractació pública i privada, com ara campanyes actives per fomentar que les empreses andorranes contractin serveis i adquireixin productes o que els concursos públics incloguin en el plec de condicions que totes les empreses subcontractades, ja siguin de serveis i ja siguin de proveïment de productes, siguin nacionals.

 

Els socialdemòcrates insisteixen en la importància de la transparència en la gestió pública, i demanen a Govern que una vegada analitzades i resoltes les sol·licituds d'avals i d'ajuts financers per part d'empreses, autònoms i negocis, aquesta informació fos publicada al Butlletí del principat d'Andorra, com es publiquen els ajuts que dóna Govern. Paral·lelament i lligada al principi i règim de transparència, des del PS plantegen la creació d'una comissió eminentment tècnica que valorés tots aquests avals i aquests ajuts financers, formada per representants del col·legi d'economistes, de l'AFA, interventors generals, els tècnics de l'àrea de tributs.

 

Pel que fa al finançament de les mesures, els Socialdemòcrates, per una banda encomanen a Govern que tramiti amb caràcter urgent l'adhesió d'Andorra com a membre del Banc de desenvolupament del Consell d'Europa (CEB) amb la finalitat d'obtenir finançament extern per finançar les mesures excepcionals. Per l'altra, demanen que l'estat pugui disposar fins a la seva totalitat de les reserves líquides acumulades en els fons de reserva de les societats Andorra Telecom i Forces Elèctriques d'Andorra.

______
Imatge: Eduard Comellas/Consell General