Partit Socialdemòcrata

El PS confia poder corregir la manca de profunditat de la llei de transparència

Crea: 05/13/2020 - 20:55

Vela demana marcar sancions per l'incompliment de la llei de transparència, elements de govern obert, un full de ruta, recursos per la gestió i mitjans interactius amb la ciutadania 

La Presidenta del PS, Susanna Vela, ha qualificat "d'exercici d'hipocresia" plantejar en aquests moments una llei d'accés a la informació i transparència: "Hi ha demandes d'informació i preguntes per a ser respostes relatives a la manca de transparència, inexistent, de l'acció de Govern", ha volgut recordar. Els socialdemòcrates entenen que una llei d'accés a la informació pública i de la transparència ha d'introduir els instruments per a una transformació profunda en l'organització de les administracions i la seva relació amb les persones. 

 

En aquest sentit, els socialdemòcrates troben a faltar una sèrie d'aspectes claus per garantir el dret a la informació i la transparència de les administracions públiques, com ara marcar les sancions en cas d'incompliment de les obligacions de transparència, incentivar la participació ciutadana, elements de Govern obert, provisió dels recursos econòmics, humans i tecnològics suficients per configurar un sistema, a través de mitjans electrònics, de relacions entre les administracions i la ciutadania més interactiu i participatiu.

 

Des del PS reclamen també recursos per dotar cada administració dels sistemes de gestió documental que són els que garanteixen l'autenticitat i integritat dels continguts objecte d'informació i poder emprar un marc d'interoperabilitat per bolcar-hi directament la informació provinent dels documents públics electrònics i evitar una inacabable i costosíssima tasca de reelaboració de la informació. La formació assenyala que, entre altres aspectes, caldria contemplar mesures per a l'aplicació de la llei (a banda dels recursos humans i econòmics necessaris) com és un pla estratègic i els fulls de ruta i plans de formació als treballadors públics.

 

La Consellera General, Susanna Vela, ha assegurat que des del del Grup Parlamentari Socialdemòcrata confien poder treballar tots aquests continguts: " En comissió es podrà treballar el text per dotar-nos d'una norma fonamentada en els principis comuns conformes als valors democràtics i per fer una normativa coherent i lògica per facilitar l'accés als documents amb les limitacions, les necessàries en una societat democràtica i proporcionals a l'objectiu de protegir.

_

 

Pel que fa a la llei de notariat, Vela ha assenyalat durant la sessió que "el Govern hauria d'haver resolt el problema i de forma pràctica feia temps, no només pel retard en solucionar la situació de bloqueig sinó perquè ens consta que Govern era coneixedor de la situació de malaltia d'un dels professionals que l'incapacitava en la seva funció de notari”. Els socialdemòcrates han treballat aquesta modificació de la llei abans de l’entrada a tràmit, amb la voluntat d’agilitzar i poder adoptar un procediment d’extrema urgència aportant mesures i garantint la seguretat jurídica. “S’ha de garantir que aquesta solució no posés en dificultat  la continuïtat de l’acció notarial i és en aquest sentit que hem fet especial èmfasi en la digitalització dels protocols perquè ens va semblar que el primer text posava dubtes en com en un futur s’havien de transmetre a l’Arxiu General de Protocols i a l’Arxiu Nacional d’Andorra aquells protocols digitalitzats i per tant hem fet aportacions de caràcter tècnic per garantir la custòdia i la preservació a llarg termini de la documentació notarial digitalitzada” ha explicat Vela.

 

Vela assenyala que “Govern ha de fer els deures que no va fer un cop aprovada la modificació de la llei l’any 2017, i fer una planificació i un full de ruta abans del maig de 2021, per garantir que quan els notaris lliurin els protocols indexats i digitalitzats ho facin degudament, perquè en futurs tancament de notaries, la documentació estigui preparada convenientment per ser transferida a l’Arxiu General de Protocols o a l’Arxiu Nacional.

 

 

_

Imatge: Eduard Comellas/Consell General