Partit Socialdemòcrata

El PS demana els salaris dels Ministres, Secretaris d’Estat i càrrecs de relació especial i de confiança del Govern d’Andorra

Crea: 02/14/2020 - 12:38

Donat l'important augment del nombre de Ministres, Secretaris d'Estat i càrrecs de relació especial i de confiança en aquesta legislatura i vist que això pot suposar un important augment del cost salarial, el Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha entrat una pregunta aquest matí a Govern per conèixer tots els salaris dels ministres, Secretaris d'Estat i càrrecs de relació especial i de confiança del Govern d'Andorra.    

 

En aquest sentit, des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata es demana quin és i quin va ser l'import del cost salarial, al febrer 2010 i al febrer 2020, dels salaris dels Ministres, Secretaris d'Estat i càrrecs de relació especial i de confiança del Govern d'Andorra, i quin és el salari detallat per cadascun d'aquests càrrecs: Ministre/a, Secretari/a d'Estat i càrrecs de relació especial i de confiança del Govern d'Andorra. "A l'inici de la legislatura vam dir que ens sobtava l'augment de càrrecs ministerials i secretaries d'Estat", ha explicat la Presidenta del PS, Susanna Vela. "Demanen que s'especifiqui el nom i cognom de la persona que està cobrant aquest salari i el càrrec que ostenta". Govern haurà de presentar per escrit la resposta.