Partit Socialdemòcrata

El PS lamenta que a Andorra no sigui possible obtenir les dades de mortalitat sense haver-les de demanar via Consell General

Crea: 07/09/2020 - 12:19

Vela insisteix que a la resta de països europeus les dades de mortalitat són públiques i estan a disposició de la ciutadania

 

 

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha rebut la resposta de Govern a la demanda d'informació que va formular al maig per conèixer les dades de les defuncions a Andorra dels mesos de març, abril i maig dels anys 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019, de forma segregada per sexes i per franges d'edat (majors de 10, 20, 30, 40, 50, 60, etc. La presidenta del PS, Susanna Vela, ha lamentat novament que les dades de mortalitat amb caràcter anual no estiguin publicades en la web d'Estadística: "Aquestes dades les vam haver de demanar perquè, a diferència d'altres països, no estan publicades en la web d'Estadística. Als països europeus es troben disponibles dades per setmanes i amb indicació del motiu de la defunció", ha insistit la presidenta del PS, Susanna Vela.

 

Els socialdemòcrates expliquen que en l'àmbit sanitari, a Andorra, comptem amb els informes de Vigilància de les malalties infeccioses de declaració numèrica i nominal elaborats per l'Àrea de Prevenció, promoció i vigilància de la salut (la darrera de setembre del 2019) on s'indica el nombre de casos declarats per una malaltia i l'altra, però no el nombre de morts causades per les diferents afeccions i malalties. "Per aquest darrer motiu, l'anàlisi que es pugui fer comparant les causes de mortalitat en els diferents períodes és incomplet i només ho podrà fer, si no ho està fent ja, l'autoritat sanitària amb les dades que disposen, les darreres publicades són del 2017", ha explicat la consellera general del PS, Susanna Vela.

 

Com ha pogut saber el Grup Parlamentari Socialdemòcrata, a Andorra, en els mesos de març i abril, hi ha hagut una sobremortalitat del 80,7% respecte a la mitjana del mateix període en els anys anteriors (2015-2019) si ho comparem amb l'estat veí, està per damunt del 67% de Catalunya i entre Castella la Mancha (105%) i Madrid (131%). Han mort 103 persones, 46 persones més que la mitjana en el mateix període dels anys 2015 al 2019; aquesta xifra és coherent amb les 42 defuncions confirmades de Covid-19. En el període estudiat la sobremortalitat per gènere, indica que la de les dones (77,9 %) ha estat per sota de la dels homes (82,6 %). Proporcionalment a la població per franja d'edat, les defuncions s'han concentrat en el grup de persones major de 71 anys. Les dades revelen que l'excés morts registrades durant la crisi no té comparació amb res del que ha passat els darrers 5 anys.