Partit Socialdemòcrata

El PS mostra el seu suport a Govern i proposa una taula conjunta amb patronals i sindicats per avaluar la situació de crisi i les mesures pal·liatives destinades a compensar els efectes econòmics i socials

Crea: 03/12/2020 - 12:28

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha entrat una pregunta urgent aquest matí demanant a Govern que valori la possibilitat de crear una taula conjunta  formada per govern, oposició, patronals i sindicats per avaluar la situació de crisi i les mesures pal·liatives destinades a compensar els efectes econòmics i socials de la crisi com podrien ser ajornaments o incentius en matèria fiscal o en les cotitzacions socials alhora que mesures de reforç dels sistemes de protecció social.  

 

El President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere Lòpez, ha volgut agraïr en nom de tot el partit la feina que estan fent totes les persones que integren el nostre sistema sanitari i de protecció, i ha mostrat la seva preocupació pel que fa al sector econòmic: " la crisi del coronavirus sembla que pot ocasionar dificultats econòmiques importants per als sectors econòmics del país. Lòpez posa com a exemple les mesures que es plantegen països de la Unió Europea " d’una banda mesures fiscals i pressupostaries i de l’altra plans d’impuls econòmic i plans per mitigar les possibles conseqüències socials i econòmiques que el coronavirus pugui ocasionar”. El Grup Parlamentari Socialdemòcrata dona suport al Govern amb les mesures sanitàries preses l’11 de març, així com amb totes aquelles mesures que ajudin a pal·liar qualsevol davallada i dificultat sobrevingudes a les petites i mitjanes empreses i als autònoms i  totes aquelles mesures que permetin ajudar a la preservació i la conservació de llocs de treball i a la seguretat i el benestar dels treballadors i de les treballadores del nostre país.

 

"Entenem perfectament que es tracta d’una crisi internacional sobre la que tenim poca capacitat d’influència i que ara és moment d'unitat i de treballar conjuntament Govern, oposició, patronal i sindicats”, assenyala el Grup Parlamentari, afegint que el Govern trobarà en el PS "un col·laborador davant les dificultats que aquesta crisi pugui generar a nivell econòmic i social”.