Partit Socialdemòcrata

Coronavirus

El PS assegura que les polítiques del Govern suposen una asfíxia pels autònoms

Crea: 05/15/2020 - 10:56

 

El Partit Socialdemòcrata ha defensat la urgència de corregir la situació d'ofec dels treballadors per compte propi d'Andorra davant la incompatibilitat entre els ajuts. El President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha recordat durant la sessió de control que la CASS es remet al que diu la llei, i que no és la culpable de la problemàtica de les incompatibilitats. "El redactat de la llei és del tot indiscutible i reflecteix la voluntat de la majoria: caldrà fer una modificació". López ha insistit que amb 615€ mensuals els autònoms no poden pagar les seves despeses, perquè tot i amb l'activitat suspesa, qualsevol petit negoci genera despeses de funcionament mensuals. Davant d'aquestes afirmacions, el ministre de Finances, Jordi Gallardo, ha assenyalat que la percepció de 615€ no respon a cap realitat. Una realitat que, segons expliquen des del PS, suposa una asfíxia per als autònoms, que no han rebut cap ajut directe pel mes de març ni el mes d’abril. Davant la negativa dels grups de la majoria, que han deixat clar que no preveuen acceptar la tramitació la proposició de llei dels socialdemòcrates, la formació ha lamentat que "prefereixen ocasionar problemes als autònoms en comptes d'acceptar una proposta del PS".

 

 

Durant la sessió, el PS ha demanat a la majoria que consideri una partida extraordinària al pressupost per agrair al personal del SAAS la seva tasca. "És evident que s'han produït molts agraïments de tota mena cap al personal sanitari", ha explicat Lòpez, "però cal anar més enllà: demanem a Govern que incorpori una partida extraordinària per una veritable remuneració extraordinària".

 

 

La presidenta del PS, Susanna Vela, ha posat en relleu l'afectació sobre el pont de la Margineda, bé d'interès cultural, que tindria el portal d'entrada a Andorra la Vella. En aquest sentit ha recordat que el Govern va aprovar el 24 de desembre del 2008 l'entorn de protecció del pont de la Margineda. "L'entorn es va dissenyar per conservar i fer valdre el monument. "Estem en una situació similar a la que ens vam trobar l'any 2016, amb la construcció d'una benzinera a la zona 2 de protecció de l'entorn del Pont de la Margineda", ha alertat Vela, que ha demanat quines han estat les aportacions que han fet els tècnics de patrimoni cultural perquè aquesta zona es pugui dignificar.

 

 

Vela també ha defensat la publicació actualitzada dels avals públics concedits al BOPA com un exercici de transparència: "Sense publicar el nom dels beneficiaris, no hi ha control efectiu de la concurrència ni sobre l'eficiència en la despesa", ha explicat la presidenta del PS, que ha volgut recordar que al Butlletí Oficial del Principal d'Andorra es publiquen ajuts amb dades nominatives com ara els ajuts per a la conservació i restauració de béns culturals o per al foment de pràctiques agràries específiques per al manteniment del medi natural. En aquest sentit, López ha lamentat que des de la majoria qualifiquin de "fràgils "als autònoms que han hagut de demanar les ajudes.

 

 

Els socialdemòcrates han remarcat durant la sessió de control que encara no han rebut el llistat de salaris dels càrrecs públics de les administracions. En aquest sentit, el President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha demanat al Cap de Govern que "no falti a la seva paraula i que no amaguin realitats que han de ser públiques", Pel que fa a la baixada dels salaris dels càrrecs polítics, López ha insistit al Cap de Govern que encara no han vist el projecte de llei. "Es va comprometre a fer-ho i a compartir aquesta informació i encara no l'hem rebut", ha exposat López, que ha volgut demanar a la majoria com expliquen, en un moment de davallada d'ingressos i en el qual es demanen esforços a tothom, una estructura de Govern amb un total de 25 ministres i secretaris d'Estat (el més nombrós de la història d'Andorra).

 

 

Pel que fa al Servei de Guarda d'Infants, el Conseller Carles Sánchez ha demanat a la ministra d'Educació si preveu augmentar la cobertura horària del servei: "Considerem que tindrà una major demanda amb la tornada a la feina d'alguns pares i mares". En aquest sentit, Sánchez ha demanat també quan i com es decideix la creació del servei de guarda, quin és l'actual paper de les direccions i qui recull i avalua les peticions d’inscripció.

 

 

______
Imatge: Eduard Comellas/Consell General

 

El PS corregeix la llei de mesures urgents per evitar l’ofec dels autònoms 

Crea: 05/11/2020 - 13:39

El Partit Socialdemòcrata defensa la urgència de corregir la situació dels treballadors per compte propi d'Andorra, perquè és una part molt important del teixit empresarial del país. L'entrada en vigor de la Llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d'emergència sanitària ha evidenciat la situació de dificultat econòmica de molts treballadors per compte propi d'Andorra. "La garantia d'un mínim de subsistència per als treballadors per compte que s'han vist abocats a suspendre la seva activitat econòmica, ha arribat més tard que per als treballadors assalariats i, finalment, s'ha demostrat insuficient. És per aquest motiu que s'ha de corregir aquesta situació i evitar l'ofec dels treballadors per compte propi. D'una banda, s'han de millorar les prestacions i, de l'altra, s'han de retrotraure els efectes d'aquesta llei a l'inici de la crisi sanitària", ha explicat el President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López. Des del PS assenyalen que aquestes restriccions "no són fruit d'un error legislatiu, és la voluntat del legislador", doncs després del treball en comissió els grups que donen suport a Govern van votar en contra de les esmenes dels socialdemòcrates.

 

En aquest sentit, el PS redefineix les prestacions previstes per als treballadors per compte propi d'acord i en coherència amb el percentatge de corresponsabilitat que aporta l'Estat en les prestacions previstes per a les persones assalariades. Tanmateix, proposen corregir l'error tècnic del qual està viciada la disposició de l'article 18 de la llei: Els treballadors per compte propi que cotitzen un percentatge superior al 100%, no tenien dret a percebre cap prestació, incongruència que es soluciona en la present modificació legislativa.

 

Per altra banda, el redactat dels socialdemòcrates suprimeix la incompatibilitat definida en l'article 18.2 de la vigent llei, el qual no té en compte, als efectes de retribució de la prestació, la realitat dels treballadors que simultaniegen la seva activitat assalariada amb una activitat per compte propi que cotitzen al 25%, ja que per poder cotitzar en aquesta banda de cotització, han d'acreditar, almenys, la cotització addicional corresponent al salari mínim interprofessional d'una activitat assalariada. El PS proposa també suprimir la incompatibilitat definida en l'article 21.4 de la llei 5/2020, ja que, al seu entendre, "aboca als treballadors per compte propi afectats a una situació d'ofec que no els assegura ni tan sols el llindar de cohesió social individual una vegada satisfeta l'obligació de cotització del seu salari a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social", ha explicat el president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata. En aquest sentit, la formació demana ampliar el dret dels treballadors per compte propi a reduir o suspendre la seva cotització prop de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social en el cas d'acreditat una davallada significativa de la seva activitat econòmica en relació amb la de l'any anterior.

 

El PS demana preveure un règim de carència de les quotes corresponents als préstecs i altres operacions de finançament dels crèdits relacionats amb l'activitat per compte propi i establir la reducció de les tarifes dels serveis de llum i de telefonia per als treballadors per compte propi tant pel període de suspensió de l'activitat com pel període de retorn a l'activitat, en funció de l'impacte sobre la facturació de la crisi.

 

 

El PS demana a Govern com creu que amb 615 euros mensuals els autònoms poden afrontar les seves despeses

 

El president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, ha recordat aquest matí que d'ençà de la declaració d'emergència sanitària i conseqüent suspensió de l'activitat de molts autònoms, aquests no han rebut a hores d'ara cap ajut directe per part del Govern per quant per als mesos de març i d'abril només els ha estat possible suspendre o reduir la cotització a la CASS. "Tot i amb l'activitat suspesa qualsevol petit negoci genera despeses de funcionament mensuals com ara d'assegurances, de manteniments, de despeses de gestió i d'altres provinents de contractes de caràcter anual. La prestació pel mes de maig és equivalent al salari mínim exigeix el pagament de la cotització a la CASS i que per tant aquesta prestació tindria en realitat un import net, deduïda la cotització, d'uns 615 euros", ha detallat Lòpez. En aquest sentit, la formació ha entrat dues preguntes urgents aquest matí, demanant a Govern com creu que els treballadors autònoms han pogut satisfer les seves despeses personals i professionals des del 14 de març i fins a finals d'abril sense cap d'ingrés de la seva activitat professional ni cap ajut directe per part de l'Estat, i per altra banda, si creu el Govern que amb 615 euros mensuals, a partir de mes de maig, es poden pagar les despeses personals i professionals dels treballadors autònoms.

Document: Les 30 mesures del PS per ajudar autònoms, empreses i famílies

Crea: 04/06/2020 - 12:46

Aquest document recull les mesures que des del PS hem fet arribar al Govern aquestes últimes setmanes amb l’objectiu de contribuir positivament en el teixit productiu de les seves empreses i els autònoms, però sobretot en el benestar de tots els nostres conciutadans. Malauradament, importants propostes de les que hem fet arribar no han estat encara ateses.

Considerem que en un moment com l’actual és la nostra obligació donar-les a conèixer públicament, alhora que demanem al Govern que les pugui tornar a considerar, perquè avui necessitem resistir, perquè resistir és guanyar i això és el que hem de fer ara tots plegats com un sol poble.

Resistint tots junts assegurarem el futur de les nostres empreses, dels nostres autònoms, dels nostres assalariats perquè, en definitiva, parlem del futur de cadascuna de les nostres famílies i sobretot del futur de la gran família andorrana que som tots.

El PS considera que l'aturada d'execució de préstecs i hipoteques és insuficient i que pot ofegar més als ciutadans

Crea: 04/05/2020 - 09:51

Els socialdemòcrates insisteixen en la moratòria creditícia per no complicar encara més l'escenari de crisi. La mesura anunciada ahir pel ministre portaveu, Eric Jover, segons la qual les entitats bancàries no executaran els préstecs ni les hipoteques, com a mínim fins al 30 de juny, ni a empreses ni a particulars que a causa de la crisi econòmica es trobin amb dificultats per pagar-les, a entendre dels socialdemòcrates, encara pot complicar més l'escenari, "doncs podrà ofegar les famílies per les reclamacions judicials d'aquelles quotes que no han pogut pagar", ha explicat Alís.

 

"No hi ha prou amb no portar a la justícia a aquells ciutadans que no puguin afrontar les seves quotes. Això no soluciona el problema ni l'obligació de pagament. Això l'únic que farà és ofegar més al sistema i congelar uns deutes al juny que no sabem com es podran fer front", ha explicat el Primer Secretari del Partit Socialdemòcrata, Gerard Alís. "Cal realment posposar el venciment d'aquestes operacions fins que acabi la crisi i que es reportin al final del període creditici: aquesta és l'única manera que els nostres ciutadans, les nostres empreses i les nostres famílies podran respirar en aquesta situació de tensió econòmica", assenyala Alís. "Creiem que aquesta mesura ha de ser d'ordre general i marcada per llei perquè aquest report dels venciments sigui només una posposició, una suspensió durant aquest període".

 

La moratòria, expliquen des del PS, no anul·la els pagaments, sinó que els posposa fins a 2 o 3 mesos, i no és una mesura excepcional ni exclusiva a Andorra: "tots els països del nostre voltant l'han adoptat, doncs permet donar de major liquiditat als afectats", ha argumentat Alís. Des del PS alerten que la pèrdua de liquiditat dificultarà molt més la recuperació econòmica global del país, ja que, durant un temps Andorra viurà bàsicament del consum intern, i si Govern no garanteix la liquiditat, la crisi serà encara més greu.

El PS veu necessari que Govern contacti i expliqui a cada autònom les possibilitats d’acollir-se a les ajudes de la COVID-19

Crea: 04/02/2020 - 09:36

El PS defensa que Govern ha de donar una resposta personalitzada als autònoms i actuar com a escut protector, creant una xarxa d'ajuda que contacti, respongui i solucioni tots els dubtes relatius a les ajudes de la COVID-19. En aquest sentit han volgut remarcar la importància de les dades per poder actuar de manera proactiva i fer front a cada realitat dels autònoms i petits empresaris d'Andorra.

 

"De la mateixa manera que els comuns s'han apropat als padrins i fins i tot els hi porten el menjar a casa seva, Govern ha de fer una cosa similar amb el teixit empresarial d'Andorra format per petits autònoms i treballadors per compte propi." ha explicat el Conseller General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Jordi Font.

 

Per poder dur a terme aquesta tasca, "cal que Govern demani totes les dades a la CASS, creï una cèdula de crisi i es dirigeixi directament als petits autònoms per portar-los a casa la solució per poder subsistir", ha explicat Font. Els socialdemòcrates recorden que no tots els petits empresaris tenen mitjans per acollir-se a les mesures que s'han proposat, i insisteixen en la importància de la corresponsabilitat per part de Govern per ajudar a pagar els salaris, garantint les relacions laborals.

 

Tot i valorar positivament l'esforç que es fa des de Govern per ajudar als autònoms i petites empreses, els socialdemòcrates defensen que s's'ha de promoure la resistència per després poder promoure la recuperació. En aquest sentit assenyalen que cal una empenta perquè tots els empresaris puguin entendre fàcilment les seves possibilitats i fer els tràmits pertinents per accedir a les ajudes i afrontar la crisi de la COVID-19.

 

Recentment la formació va proposar a Govern una mesura similar a la prestació que existeix per assalariats i que permet garantir uns ingressos durant aquest període de desocupació involuntària, que rondaria al 60% del salari mitjà i que demanen que es matitzi en funció dels seus ingresos, tal i com es fa amb la quota de la CASS. Des del PS també demanen que els treballadors per compte propi que puguin treballar però que s'hagin de quedar a casa per la cura de menors de 14 anys o fills amb discapacitat percebin una tercera part del sou mig interprofessional (709 €).

___

Imatge: Eduard Comellas/Consell General

El PS veu urgent que Govern modifiqui la prestació per desocupació involuntària

Crea: 03/31/2020 - 16:38

Tenint en compte que el nombre de gent acomiadada a causa de la crisi de la Covid-19 es va incrementant de manera preocupant, els socialdemòcrates veuen necessari escurçar amb urgència el termini màxim de dos mesos que marca la Llei òmnibus per modificar la prestació per desocupació involuntària, per no deixar a ningú desatès. 

En aquesta línia, el PS ha fet una sèrie de propostes que pretenen "agilitzar els tràmits per accedir a la prestació d'atur i rebaixar els requisits, ja siguin de cotització prèvia, d’inscripció al servei d'ocupació, requeriments de formació o d’altres, per tal de facilitar que qualsevol persona que s'hagi quedat sense feina, fruit d'aquesta crisi, pugui accedir a la prestació per desocupació involuntària de forma més fàcil", explica la Consellera General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Judith Salazar. 

L'objectiu final de les propostes del PS és garantir que aquelles persones que es quedin sense feina puguin fer front a les seves despeses, eliminant les restriccions que actualment té l'accés a la prestació. Aquestes mesures responen al principal objectiu que comparteixen els grups parlamentaris: mantenir llocs de treball i salaris o bé donar la protecció per part de l'Estat en aquells casos en què finalment no sigui possible mantenir llocs de treball. 

Modificar el reglament d’atur era un dels compromisos que el PS va adquirir amb Govern en el marc de les negociacions de la llei Òmnibus, juntament amb altres peticions com ara incloure al decret que el Col·legi d’Economistes formi part de l’ens que decideixi l’atorgament dels préstecs, o també que els bancs puguin imputar-se els imports que destinin als crèdits tous com a part de les inversions que han de fer de caràcter obligatori.

___
Imatge: Eduard Comellas, Consell General

El PS proposa crear una cèdula per contactar i informar els autònoms sobre les ajudes de Govern per fer front a la crisi de la COVID-19

Crea: 03/30/2020 - 10:23

Andorra la Vella | Tot i valorar positivament l'esforç que es fa des de Govern per ajudar als autònoms i petites empreses, els socialdemòcrates creuen que cal un esforç perquè tots els empresaris puguin entendre fàcilment les seves possibilitats i fer els tràmits pertinents per accedir a les ajudes i afrontar la crisi de la COVID-19. "Les mesures estan molt bé però són tècniques i molt difícils d'entendre per gent que no és empresària, sinó obrers per compte propi" explica el Conseller del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Jordi Font.  

 

Font ha volgut recordar que "a Andorra hi ha un reguitzell d'autònoms, que en realitat són autònoms accidentals, fruit de la crisi que ja van patir als darrers anys. Molts treballen per a un sol client i no entenen de comptabilitat ni de gestió, i molt menys de demanar crèdits als bancs”.  El PS alerta que, “si no muntem aquesta cèdula d'informació i actuem de manera proactiva, tots els autònoms i petits empresaris que es troben en aquesta situació quedaran al marge de les mesures de Govern. És Govern qui ha de portar a casa dels autònoms i petits empresaris aquestes ajudes, explicar que no és complicat, que se'ls pot ajudar i que se'ls ajudarà", ha apuntat Font.    

 

Els socialdemòcrates recorden que, tot i haver trobat solucions i maneres d'aprovar pagaments a base de crèdits, "Govern no ha posat sobre la taula ni un cèntim." És per això que demanen una demostració de corresponsabilitat, destintat els 125 milions de liquiditat que té Andorra Telecom per poder pagar part dels salaris per evitar un trencament de la relació laboral. En aquest sentit, han aprofitat per diferenciar la seva proposta de l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació: "L'ERTO implica que el contracte de treball es suspèn i es fa càrrec l'estat del salari. Amb la nostra proposta, l'Estat ajuda a pagar els salaris, garantint les relacions laborals”.

 

 

 

El PS demana una prestació per desocupació de 1.300€ per als autònoms

Crea: 03/27/2020 - 14:46

Andorra la Vella | El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha fet arribar a Govern un paquet de modificacions dels reglaments de prestacions per fer front a la crisi de la COVID-19. Una de les grans aportacions del PS és l'ajuda específica per autònoms. En aquest sentit proposen que Govern es faci càrrec d’una prestació per desocupació per autònoms (uns 1.300) i que no només es pagui durant període de crisi sanitària, sinó també més enllà per permetre la reactivació de l’economia un cop acabada la crisi.

El Primer Secretari del PS, Gerard Alís, ha volgut destacar la importància de tenir especial atenció als autònoms: "Les petites i mitjanes empreses són una part molt important del nostre teixit econòmic: no només perquè tradicionalment Andorra s'ha format per petites i mitjanes empreses sinó perquè arran de la darrera crisi financera molts assalariats es van convertir en autònoms. En aquest sentit, la formació ha proposat a Govern una mesura "similar a la prestació que existeix per assalariats i que permet garantir uns ingressos durant aquest període

de desocupació involuntària. L'ajut rondaria al 60% del salari mitjà, que demanem que es matisi en funció dels seus ingressos, tal com es fa amb la quota de la CASS”, ha exposat Alís. Des del PS també demanen que els treballadors per compte propi que puguin treballar però que s'hagin de quedar a casa per la cura de menors de 14 anys o fills amb discapacitat percebin una tercera part del salari mitjà interprofessional (709 ).

Els socialdemòcrates també han proposat la simplificació dels tràmits per demanar i obtenir els ajuts: "Cal fer un esforç per agilitzar l'accés als crèdits tous als autònoms i a les petites empreses. Llegint els decrets sembla que estiguin destinats a grans empreses amb departaments financers que poden recollir i presentar tota la documentació que es sol·licita", ha explicat Alís, que ha volgut remarcar la importància de facilitar les tasques per mantenir l'existència d'aquestes petites empreses.

El finançament d'aquestes mesures hauria de sortir del Pressupost de l'Estat: "És una mesura no contributiva que pot formar part del conjunt de mesures econòmiques que Govern posa a disposició de la ciutadania per fer front a la crisi" ha explicat Alís.

Al document, el PS també aporta una sèrie de propostes de modificacions del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris en relació amb els ajuts a l'habitatge i per desocupació involuntària per a assalariats. Amb aquestes mesures el PS vol, d'una banda, proveir de recursos la ciutadania per fer front a les despeses directament relacionades amb el lloguer i, de l'altra, augmentar recursos per a les famílies per fer front, indirectament, a les despeses sobrevingudes per l'aturada de l'activitat econòmica. Es persegueix doncs, eixamplar la base de les persones que hi tenen dret, rebaixant el temps que es disposa de l'ajut.

 

El PS vota favorablement al projecte de llei de mesures excepcionals "per responsabilitat, per sentit d’Estat i per patriotisme”

Crea: 03/23/2020 - 13:57

Andorra | Els consellers del Grup Parlamentari Socialdemòcrata han votat favorablement al projecte de llei qualificada dels estats d'alarma i d’emergència i al projecte de llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2, "per la responsabilitat i pel sentit d'Estat que un partit com el nostre ha demostrat sempre, ja sigui des del Govern com des de l’oposició. Ara, com no podia ser de cap altra manera, hem tornat a demostrar per patriotisme i Andorranitat”, ha exposat aquest matí el President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López.  

 

Els socialdemòcrates destaquen que les mesures que inclou el projecte de llei són beneficioses i necessàries per treballadors per autònoms i per empresaris com ara, per exemple,"la rebaixa dels preus dels lloguers en percentatges molt elevats i que arriba al 100% en els negocis tancats (com a mesura destinada a prioritzar el pagament de salaris), la reducció o suspensió temporal de la cotització dels autònoms mantenint la cobertura sanitària, les línies de crèdit avalades pel Govern, el pagament de la part patronal de la CASS, les gratuïtats, rebaixes i garantia de subministrament en cas d'impagament per part de FEDA i Andorra Telecom, el poder disposar de 21 dies físics de vacances, les modificacions dels reglaments d'ajuts al lloguer – per poder realitzar una convocatòria a conseqüència de la crisi- i de la prestació per desocupació (atur) per eliminar les actuals restriccions”, ha ennumerat aquest matí al Consell General el President del Grup Parlamentari, Pere Lòpez.  

"Aquestes mesures responen al principal objectiu que comparteixen els grups parlamentaris: mantenir llocs de treball i salaris o bé donar la protecció per part de l'Estat en aquells casos en què finalment no sigui possible”.

 

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha volgut reiterar la importància de tenir suport de les institucions europees per enfortir la capacitat de resposta d’Andorra a les crisis. ”Aquesta greu crisi sanitària, econòmica i social ens farà de ben segur estar més units que mai com a poble; és ara també, a parer nostre, des de la nova perspectiva que ens ofereix la crisi és moment d'aixecar el cap i de mirar cap al futur; un futur que necessàriament haurà de ser més basat en el multilateralisme, un futur més unit al nostre entorn geogràfic i un futur on Andorra estigui més estretament unida amb Europa que mai”, ha exposat Pere López.

 

Es socialdemòcrates creuen necessari que es doni continuïtat a les línies de diàleg i al treball conjunt d'aquestes darreres jornades: "Hem de pensar en la possible necessitat d'una segona fase de mesures i de decisions més valentes i que es posi damunt de la mesures d'injecció directa a les empreses i els autònoms per garantir la protecció dels llocs de treball com a element essencial del manteniment de l'estructura social del nostre país i de la qualitat de vida dels nostres ciutadans”, ha exposat López. “No donem acabada aquí la nostra feina i no podrem estar plenament satisfets fins que la justícia social corri com l'aigua d'un riu per tota Andorra i sempre sense deixar ningú enrere”, declarava López.

 

 

Pel que fa a la llei qualificada dels estats d'alarma i d’emergència, la Presidenta del Partit Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha destacat que des del PS s’ha treballat per "assegurar al màxim els drets fonamentals de la persona i de les llibertats públiques i convenir un conjunt de mecanismes jurisdiccionals garantistes, capaços de preservar l'Estat de Dret i els seus fonaments al llarg de les situacions d’alarma i d’emergència, així com,indiscutiblement, d’atorgar més seguretat jurídica la regulació d’aquests dos estats excepcionals”. 

 

Aquesta llei, ha explicat Vela, "és la principal garantia enfront d’un abús de les mesures d’urgència, ja que estableix els controls, les ocasions i la forma en que drets constitucionals poden ésser suspesos o limitats, de forma temporal, incloent, la llei, mecanismes de resposta ciutadana”.

 

Des del PS han volgut agrair aquest matí als ciutadans i ciutadanes “el seguiment de les indicacions sanitàries, per estar-se a casa, per limitar els seus moviments, així com al personal sanitari, personal dels supermercats, personal de les farmàcies, dels cossos especials, la gent que treballa a les administracions i que garanteix els serveis públics, als treballadors dels mitjans d’informació  i tots aquells que permeten que la nostra vida es pugui desenvolupar el més normalment possible."

__
Imatge: Eduard Comellas / Consell General

El PS demana al Cap de Govern que ampliï els mecanismes de suport financer adherint Andorra al Banc de Desenvolupament Europeu

Crea: 03/19/2020 - 15:53

Andorra la Vella |  El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha fet arribar aquest matí una carta al Cap de Govern, Xavier Espot, a la qual demanen que Govern, donades les actuals circumstàncies ocasionades per la crisi del Covid-19, valori la conveniència de l'adhesió al CEB amb la màxima celeritat possible. A la carta, els socialdemòcrates recorden les paraules del Govrenador del banc en aquests moments tan complexos: el CEB "En tant que banque de développement social, forte de décennies d'expérience dans le financement des améliorations du secteur de la santé publique et dans le soutien aux petites entreprises dans ses pays membres, la CEB prend toutes les mesures nécessaires pour aider à atténuer l'impact de la pandémie COVID-19".

 

Adjunt amb la carta, els socialdemòcrates han fet arribar al Cap de Govern la informació referent als programes específics de suport del Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB) cap als seus països membres per fer front a la pandèmia del Covid-19. El PS defensa que l'adhesió d'Andorra al Banc de Desenvolupament Europeu en moments com aquest ens ajudaria a disposar de més mecanismes de suport financer tant per a l'Estat com per al suport cap a les petites i mitjanes empreses. És per aquest motiu que els socialdemòcrates, a la carta adreçada al Cap de Govern demanen que la possible adhesió sigui tractada avui mateix pel Govern, "donades les actuals circumstàncies ocasionades per la crisi del Covid-19, amb la màxima celeritat possible i que, d'acord amb el procediment d'adhesió facilitat des del CEB, mitjançant carta adreçada al CEB per part de la ministra d'exteriors del Govern, Andorra en tant que país ja membre del Consell d'Europa passi a adherir-se al CEB la qual cosa permetrà al país diposar de noves i d'específiques mesures de finançament tant per l'actual crisi del Covid-19 com per exemple per a polítiques d'habitatge o de mobilitat entre d’altres".

 

 

Els socialdemòcrates han volgut reiterar novament el suport des del PS al Govern en els presents moments de crisi "així com oferir-li novament la nostra mà estesa per col·laborar i fer aportacions en positiu tot buscant les millors solucions per a tothom en la resolució de la crisi del Covid-19 i de les seves conseqüències cap al teixit empresarial i cap a la classe treballadora del país”. En aquest sentit, el Conseller Socialdemòcrata, Quim Mirò, ha remarcat que el PS donarà suport a totes les actuacions del Govern i ha ofert de nou la col·laboració i ajuda del Grup Parlamentari. Per la seva banda, el Conseller Socialdemòcrata, Jordi Font, ha apuntat que des del PS seran “més que proactius, i que volen donar suport a la Llei Omnibus”, una llei que els socialdemòcrates esperen que sigui “atrevida per donar solucions en un moment delicat com aquest”.

____
Imatge: Eduard Comellas / Consell General

Pàgines

Subscriure a RSS - Coronavirus