Partit Socialdemòcrata

El PS proposa que els salaris inferiors a 1.250€ no tinguin cap mena de retenció

Crea: 04/15/2020 - 12:31

El PS presenta 77 esmenes al segon projecte de llei de mesures urgents per evitar l'ofec dels autònoms, empresaris i famílies

Amb l'objectiu de facilitar la superació de la crisi de la Covid-19 a tots els autònoms, empresaris i famílies d'Andorra, i per poder afrontar amb més garanties la reconstrucció econòmica i social d'Andorra, el Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha presentat un total de 77 esmenes al segon projecte de llei de mesures urgents. Aquestes esmenes tenen com a base les 30 propostes que el PS va fer arribar a Govern amb la voluntat de contribuir positivament en el teixit productiu de les empreses i els autònoms, però sobretot en el benestar de tots els ciutadans.

Els socialdemòcrates entenen que la prestació per a les persones assalariades per compte propi, també ha d'observar una proporció amb el salari cotitzat a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social, tal com es fa amb les persones assalariades per compte d'altre. Pel que fa a la prestació aportada per Govern també ha d'observar una progressivitat que protegeixi més als salaris baixos, amb relació als més alts. "Hem introduït via esmena dos projectes de percentatges de graelles diferents del que proposa la majoria, tant per les persones assalariades com pels autònoms" explica la Consellera General del Partit Socialdemòcrata, Judith Salazar. "En primer lloc, pels assalariats, els salaris fins a 1.250€ (quantitat que els socialdemòcrates defensen que ha de ser el salari mínim) no tinguin cap mena de retenció.

A partir d'aquí una retenció que ha de ser progressiva en funció del salari que cobres. Amb aquesta fórmula, des del PS volen protegir els salaris més baixos.

"Pel que fa als autònoms, no volem una prestació universal sinó que proporcional a la base de cotització de cada autònom", introdueix Salazar. "Si la majoria ens proposa un model on només es consideraran 4 tipus de cotització, nosaltres volem incloure els 6 tipus que la Seguretat Social aplica pels autònoms. El que volem és que la prestació que Govern pagui a aquests autònoms sigui proporcional d'igual manera que fem amb els treballadors: que els autònoms amb menys cotització tinguin un percentatge més alt de retribució de la prestació per part de Govern", detalla Salazar.

Per facilitar la superació de la crisi del covi 19 a totes les famílies, des del PS demanen com a mesura d'exempció la reducció el 50 % l'import dels lloguers de tots els habitatges i això per una durada de tres mesos prorrogable en funció de la durada de la dita crisi. Els socialdemòcrates remarquen que tot propietari que pugui acreditar la necessitat de no poder fer front a aquesta mesura per cas de força major podrà encetar un expedient per beneficiar-se de crèdits tous avalats pel Govern.

Les esmenes del PS es sustenten en la moratòria creditícia, una mesura que no anul·la els pagaments, sinó que els posposa fins a 2 o 3 mesos, i no és una mesura excepcional ni exclusiva a Andorra. Des del PS alerten que la pèrdua de liquiditat dificultarà molt més la reconstrucció econòmica del país, ja que, durant un temps Andorra viurà bàsicament del consum intern, i si Govern no garanteix la liquiditat, la crisi serà encara més greu. Els socialdemòcrates creuen que caldria molta més corresponsabilitat dels bancs, reportant el venciment dels crèdits i préstecs i crèdits hipotecaris per poder passar el moment de crisi econòmica sense ofegar ni famílies ni els autònoms ni les empreses, i que puguin afrontar la pèrdua de capacitat econòmica que aquesta crisi els hi comportarà".

Les esmenes evidencien la manca de diàleg i consens amb Govern durant un periòde crític al qual s'ha deixat als grups de l'oposició amb un paper secundari en la presa de decisions. Els socialdemòcrates han treballat amb un calendari molt ajustat per preparar les 77 esmenes a aquest segon projecte de Llei de mesures urgents, que ha deixat fora molts dels aspectes que consideren esencials per la reconstrucció economica i social d'Andorra.

__
Imatge: Eduard Comellas/Consell General

 

Fitxers adjunts: