Partit Socialdemòcrata

Enfortir-se en l'àmbit internacional

Crea: 02/10/2020 - 10:56

La setmana passada va tenir lloc a Estrasburg la sessió d’hivern de l’Assemblea parlamentària del Consell d’Europa (PACE), a la qual diversos representants del Consell General vam assistir en nom d’Andorra.

En ser la primera sessió de l’any i l’inici del període 2020-2021 es va procedir a l’elecció dels presidents dels comitès, així com a l’elecció dels representants de la PACE en diferents organismes i institucions importants, com ara la Comissió de Venècia o el GRECO. El GRECO és l’organisme del Consell d’Europa que s’encarrega de la lluita contra la corrupció, en el qual la setmana passada vaig ser escollit representant de l’Assemblea parlamentària del Consell d’Europa. Actualment el GRECO (Grup d’Estats Contra la Corrupció) el conformen 50 estats, entre els quals hi figura Andorra, a més dels països membres de la UE o els Estats Units, entre d’altres. Millorar la capacitat per lluitar contra la corrupció i el tràfic d’influències, identificar deficiències dins les polítiques d’anticorrupció nacionals i promoure els canvis legislatius i institucionals necessaris són tres dels objectius principals.

Crec que per a Andorra, i per als seus ciutadans, seria molt positiu que tots els elegits que assistim a organismes supranacionals, siguem del color polític que siguem i representem el corrent ideològic que representem, però que hi assistim tots com a representants del poble andor­rà, ens proposem assolir una major presència en aquests fòrums internacionals per enfortir el nom, el pes i la presència d’Andorra en tots els àmbits internacionals; avui en dia la diplomàcia política, l’econòmica i la social estan cada cop més entrellaçades i això té fortes repercussions en el benestar dels ciutadans als quals representem i volem servir.

Dit això, també voldria especificar el que des del Partit Socialdemòcrata defensem quant al fet que el repte no és ara anar obrint noves presències internacionals, algunes de les quals a un cost possiblement desmesurat per a Andorra, sinó que el que cal és prioritzar una participació més activa, més continuada i pro activa en tots els organismes en els quals ja som pressents, i més concretament en totes aquelles qüestions vinculades a Europa i de forma destacada aquelles lligades al Consell d’Europa.