Partit Socialdemòcrata

Andorra

Andorra aporta quatre punts de millora a la declaració sobre el lideratge futur per a la inclusió política dels joves

Crea: 02/18/2020 - 15:44

Establir un grup de treball per a joves parlamentaris dins l'Assemblea Parlamentària de l'O és una de les aportacions que els representants de la delegació andorrana del Consell General, Roger Padreny i Carles Sánchez, han incorporat a la Declaració conjunta sobre el lideratge futur per a la inclusió política. 

 

Amb l'objectiu de millorar la connexió dels joves parlamentaris dins la regió OSCE, Andorra ha proposat també la creació d'una subestructura per donar continuïtat a la feina que es fa a tots els seminaris i conferències. "Cal crear una estructura de joves parlamentaris per donar continuïtat a la feina. Una estructura que tractés totes les qüestions que es toquen a l'OSCE i que tenen una incidència directa als joves, formada per tots els joves parlamentaris menors de 35 anys, més enllà de si formen part o no de la delegació oficial", explica el representant d'Andorra a l'OSCE, Roger Padreny. 

 

Els socialdemòcrates, que en el marc del seminari Lideratge futur per a la inclusió política a la regió de l'OSCE van exposar l'aprovació a Andorra de l'Acord de reconeixement de la crisi climàtica i de la Declaració d'Emergència Climàtica aprovada per Andorra, han instat a totes les nacions a treballar cap a l'energia sostenible i l'economia circular. Per tal de reforçar les respostes de cooperació al canvi climàtic que potencien les associacions juvenils, els socialdemòcrates han promogut la declaració d'emergència climàtica a tots els estats membres de l'OSCE. 

 

Les aportacions dels representants d'Andorra s'han recollit dins la declaració conjunta que parlamentaris i legisladors nacionals dels estats participants de l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa i socis col·laboradors han treballat en el marc del seminari Lideratge futur per a la inclusió política a la regió de l'OSCE: un seminari per a joves parlamentaris que es va convocar a Washington, DC, el passat 3 i 4 de febrer de 2020. 

Imatge: U.S. Helsinki Commission

 
 

El PS demana els salaris dels Ministres, Secretaris d’Estat i càrrecs de relació especial i de confiança del Govern d’Andorra

Crea: 02/14/2020 - 12:38

Donat l'important augment del nombre de Ministres, Secretaris d'Estat i càrrecs de relació especial i de confiança en aquesta legislatura i vist que això pot suposar un important augment del cost salarial, el Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha entrat una pregunta aquest matí a Govern per conèixer tots els salaris dels ministres, Secretaris d'Estat i càrrecs de relació especial i de confiança del Govern d'Andorra.    

 

En aquest sentit, des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata es demana quin és i quin va ser l'import del cost salarial, al febrer 2010 i al febrer 2020, dels salaris dels Ministres, Secretaris d'Estat i càrrecs de relació especial i de confiança del Govern d'Andorra, i quin és el salari detallat per cadascun d'aquests càrrecs: Ministre/a, Secretari/a d'Estat i càrrecs de relació especial i de confiança del Govern d'Andorra. "A l'inici de la legislatura vam dir que ens sobtava l'augment de càrrecs ministerials i secretaries d'Estat", ha explicat la Presidenta del PS, Susanna Vela. "Demanen que s'especifiqui el nom i cognom de la persona que està cobrant aquest salari i el càrrec que ostenta". Govern haurà de presentar per escrit la resposta.

 

El PS reclama els detalls del polèmic procés de selecció del cap d'àrea de Participació i promoció de la Joventut i Voluntariat i es preocupa per la possible davallada del nombre de voluntaris

Crea: 02/14/2020 - 09:29

El PS vol aclarir la polèmica incorporació del nou cap d'àrea de Joventut i ha formulat tota una bateria de preguntes escrites a Govern per conèixer el procés de selecció
 


El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha pogut conèixer per fonts internes algunes incidències en la relació a la selecció del nou cap d'àrea amb els voluntaris i voluntàries inscrits a l'àrea de Participació i promoció de la Joventut i Voluntariat. És per això que el conseller del PS, Roger Padreny, demana els detalls del procés de selecció i si fruit d'això ha baixat el nombre de voluntaris. 


"Ens han fet arribar que la polèmica d'aquest nomenament ha pogut suposar una forta davallada del nombre de voluntàries i voluntaris inscrits a l'àrea. Des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata ens preocupa aquest possible descens, ja que això pot complicar de forma notòria l'organització d'esdeveniments d'una gran dimensió turística com el Cirque du Soleil o La Vuelta", remarca Padreny. 

"Amb aquestes preguntes escrites no es busca anar contra la persona elegida per dur a terme aquest càrrec sinó saber com ha estat tot el procés de selecció per tal d'aclarir els possibles dubtes o polèmiques que ens han fet arribar", ha explicat el conseller socialdemòcrata.

 

Enfortir-se en l'àmbit internacional

Crea: 02/10/2020 - 10:56

La setmana passada va tenir lloc a Estrasburg la sessió d’hivern de l’Assemblea parlamentària del Consell d’Europa (PACE), a la qual diversos representants del Consell General vam assistir en nom d’Andorra.

En ser la primera sessió de l’any i l’inici del període 2020-2021 es va procedir a l’elecció dels presidents dels comitès, així com a l’elecció dels representants de la PACE en diferents organismes i institucions importants, com ara la Comissió de Venècia o el GRECO. El GRECO és l’organisme del Consell d’Europa que s’encarrega de la lluita contra la corrupció, en el qual la setmana passada vaig ser escollit representant de l’Assemblea parlamentària del Consell d’Europa. Actualment el GRECO (Grup d’Estats Contra la Corrupció) el conformen 50 estats, entre els quals hi figura Andorra, a més dels països membres de la UE o els Estats Units, entre d’altres. Millorar la capacitat per lluitar contra la corrupció i el tràfic d’influències, identificar deficiències dins les polítiques d’anticorrupció nacionals i promoure els canvis legislatius i institucionals necessaris són tres dels objectius principals.

Crec que per a Andorra, i per als seus ciutadans, seria molt positiu que tots els elegits que assistim a organismes supranacionals, siguem del color polític que siguem i representem el corrent ideològic que representem, però que hi assistim tots com a representants del poble andor­rà, ens proposem assolir una major presència en aquests fòrums internacionals per enfortir el nom, el pes i la presència d’Andorra en tots els àmbits internacionals; avui en dia la diplomàcia política, l’econòmica i la social estan cada cop més entrellaçades i això té fortes repercussions en el benestar dels ciutadans als quals representem i volem servir.

Dit això, també voldria especificar el que des del Partit Socialdemòcrata defensem quant al fet que el repte no és ara anar obrint noves presències internacionals, algunes de les quals a un cost possiblement desmesurat per a Andorra, sinó que el que cal és prioritzar una participació més activa, més continuada i pro activa en tots els organismes en els quals ja som pressents, i més concretament en totes aquelles qüestions vinculades a Europa i de forma destacada aquelles lligades al Consell d’Europa.

Delegacions

Crea: 02/07/2020 - 00:00

Escric aquest article des de Washington DC. Ens hi hem desplaçat el company Roger Padreny i jo mateix representant el Consell General al seminari de l’Assemblea Parlamentària de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCEPA) Future Leadership for Political Inclusion in the OSCE Region. Andorra n’és estat membre juntament amb altres 55 parlaments nacionals. En aquesta ocasió ens hem reunit aquells parlamentaris menors de 35 anys –o tot just acabats de fer, com és el cas de qui escriu– que han volgut desplaçar-se fins a la capital estatunidenca, on té la seu la Comissió de Helsinki, un organisme del Capitoli creat amb objecte que anuncien les sigles he citat anteriorment.  

Hi assisteixen membres dels parlaments –i aquí no vull estar-me d’enumerar-los tots– d’Albània, Armènia, Bèlgica, Bulgària, La República Txeca, Dinamarca, Finlàndia, Geòrgia, Alemanya, Hongria, Itàlia, Letònia, Luxemburg, Polònia, Romania, Eslovènia, Suècia, Turquia, Afganistan, el Marroc i Tailàndia. Són uns quants països i encara més la gent amb la que hem pogut parlar i compartir canapès.    

El programa sencer inclou sessions durant pràcticament dos dies. S’hi parla –i aquí també vull citar totes les qüestions abordades, doncs saber què es fa i què es tracta en aquestes trobades és una bona cosa per comprendre el seu sentit- del paper dels joves parlamentaris als seus respectius països i a l’organització, sobre el paper de la mateixa joventut dins  el seu context social i polític i la seva projecció, sobre la cooperació en la seguretat regional i global, lideratge transatlàntic, creixement econòmic inclusiu, drets, poder i democràcia. Hi ha, a falta de conèixer les converses de la segona sessió, una vocació clara per part dels amfitrions de fer conèixer les seves inquietuds i la seva manera de fer oferint experiència i marcs de discussió. No cal dir que existeixen diferències –algunes importants– entre els partits que formem les delegacions hi ha una mica de tot, però no pateixin, en aquesta ocasió no els enumeraré.  

En un lloc com aquest hom es podria preguntar què pot aportar un país com Andorra als debats. No era obligatori intervenir –de fet algunes delegacions no ho han fet durant les sessions plenàries– però nosaltres no ens em pogut estar de fer-ho en allò amb que ens hem sentit interpel·lats. Hem parlat del llarg historial de pau del nostre país, també ho hem fet sobre l’acció política de la joventut i la seva participació en els processos legislatius citant la iniciativa de la recentment proclamada declaració de crisi i emergència climàtica. I també hem intervingut quan s’ha parlat del salt generacional que experimenten les democràcies i les seves institucions atesa la necessitat de resoldre nous problemes amb noves receptes. En aquest aspecte ha existit cert consens pel que fa a la potencialitat d’incloure noves perspectives dins els parlaments –per joventut i per una relativa inexperiència política que evitaria inèrcies i llegats– i possibles resistències de les generacions ja instal·lades -amb un fort pes del costum i dels esquemes que en altres ocasions havien funcionat. Les realitats que viuen els països no són tant diferents. Els parlaments d’Europa i de la regió també  pensen i aborden la participació política de la joventut conscients de la seva necessitat en el funcionament del propi sistema democràtic i representatiu. I mentre els amfitrions ens insisteixen en l’educació i en la participació juvenil penso «carai, no estem pas sols en això». Tant de bo a la propera puguem presumir de percentatge. 

En el ball de la Cimera

Crea: 02/03/2020 - 00:00

La setmana passada compartíem en una tertúlia de ràdio la conveniència o no de l’organització per part d’Andorra de la Cimera Iberoamericana 2020, com també la de tots els actes i reunions associats a aquesta. No tan sols parlàvem d’aquest fet, sinó també de la presència d’Andorra en aquest fòrum internacional. La projecció d’Andorra al món, “seure a la taula dels grans” i reforçar la seva presència internacional són les motivacions esgrimides pel Govern, l’actual i el passat, per proposar-se com a amfitrió d’aquest esdeveniment. Ens demanàvem si s’havien valorat bé les nostres possibilitats i limitacions i si també l’esforç econòmic –milions d’euros-, els recursos humans, organitzatius i materials pagaran la pena. D’entrada, per gestionar-ho, la creació d’una fundació que en la contractació, no només de serveis, no ha respectat sempre els principis de publicitat i concurrència establerts per llei.

No entraré a debatre si aquestes cimeres tenen resultats tangibles, si les seves implementacions són modestes o que, més que el contingut, el que importa és la foto dels assistents. Puc compartir amb alguns experts que són necessàries i útils encara que no siguin particularment rellevants des del punt de vista polític. Els beneficis que s’esperen estan relacionats amb les actuacions que s’estan -suposadament- preparant per donar a conèixer Andorra en el mercat iberoamericà i internacional. Desconeixem si s’estan fent els contactes amb les institucions públiques i privades, empresaris, periodistes, intel·lectuals i altres membres de la societat civil dels països que formen la Comunitat Iberoamericana i quins fruits estem traient. “Hi ha esdeveniments que sobrepassen la capacitat de comprensió del ciutadà per la seva dimensió”, deia la Maria Jesús Lluelles, i el de la Cimera Iberoamericana n'és un exemple. Però ara estem al ball i hem de ballar i per això des del PS seguirem exigint una curosa, responsable i transparent gestió.

Hi havia una vegada a... Andorra

Crea: 02/03/2020 - 00:00

Quin tros de pel·lícula! Quines actuacions més brillants que fan Brad Pitt i Leonardo Di Caprio! Com domina el setè art, Tarantino! Una pel·lícula que de ben segur rebrà algun premi aquests Oscars 2020! Si sou dels que ja l’heu vist, probablement entendreu aquestes paraules o podreu estar d’acord amb elles.

Però què me’n dieu, del nou llargmetratge de l’andorrà Nil Forcada, Pròfugs? Aquest dijous es presentava el making of i jo ja en tinc moltes ganes de veure la pel·lícula acabada! Però també veure el més nou que ens portarà, com cada any, el Festival Ull Nu.

Deixant de banda el cinema, quina passada de recital que van fer Madretomasa a l’Auditori d’Ordino aquest dissabte, oi? Per cert, jo ja estic impacient de veure un altre cop Persefone en directe, sobre els escenaris.

I què me’n dieu del violoncel de Carolina Bartumeu, el violí de Mireia Clua o el saxòfon de Guillem Tudó? De l’obra i la fotografia de Tony Lara al L’Andart 2019, que? Ahhh! I segurament us heu assabentat de les últimes escultures i performances d’Emma Regada, o les pintures de Francisco Sánchez? Per cert, us heu enganxat tant com jo a El sindicat de l’oblit, del Villaró, o a Alcanadre, del Peruga?
Tots aquests noms i totes aquestes persones citades, comparteixen un denominador comú: són artistes o creadors culturals del nostre país. Com elles, moltes altres que no he pogut citar i que també es mereixien que ho hagués fet. Aquestes són persones que dediquen plenament o parcialment a fer allò que més els agrada: crear.

Aquest passat dijous 23 de gener, el Consell General aprovava per unanimitat la proposta d’acord de l’estatut de l’artista i del creador cultural. Una proposta que tenia com a objectiu principal recollir les reivindicacions del sector cultural i els seus anhels. En ple segle XXI, les i els professionals de la cultura segueixen sense tenir unes condicions laborals dignes i no tenen lleis que contemplin la seva especificitat.

Molts dels artistes del nostre país, tot i voler-se dedicar a la creació cultural i artística, decideixen no fer-ho o fer-ho de forma parcial perquè no se’ls han brindat totes les condicions socioeconòmiques, laborals i fiscals perquè puguin desenvolupar la seva tasca de forma adequada.

Tal com va dir la meva companya del grup parlamentari socialdemòcrata i consellera general Susanna Vela, “amb l’Estatut de l’artista, es tracta de garantir als artistes els mateixos drets que té la resta de la població, es busca la igualtat de drets, no drets especials”. Concretament, aquests canvis legals passen per diverses accions: des del reconeixement com a categoria professional de l’artista, és a dir, com a treballador; la millora de la seva situació professional, social (règim de Seguretat Social, sistema fiscal, pensió) i econòmica (la remuneració del treball de l’artista i la protecció de l’artista i de la seva obra-drets d’autor); les condicions de treball de l’artista (espais creatius, formacions...); l’obligació de realitzar contractes escrits entre l’artista i la persona i/o institució que el contracta (per exemple, creant models de contracte per a cada categoria d’artista); donar de més facilitats en el trànsit duaner (per exemple, en el transport d’instruments que entren o surten del país); la creació d’organitzacions professionals o sindicats i una política de foment a la creació artística.

A més, amb l’Estatut de l’artista es vol posar la base per generar les estructures necessàries per construir un model cultural viable, rendible i que enriqueixi la societat. Un model que des del PS volem que ajudi a diversificar la nostra economia, potenciant l’economia taronja (sobrenom que es posa a la indústria cultural i creativa) i tot aquell potencial d’artistes i creadors i creadores culturals de la nostra societat. Un nou canvi que ens permeti dir algun dia que a Andorra és un país de cultura, que aposta per la cultura i pels seus creadors culturals.

El PS demana a Govern en quin moment es va informar de la intoxicació a les famílies de l'Escola Francesa d'Ordino

Crea: 01/31/2020 - 10:19

Susanna Vela demana a Govern que confirmi si el protocol que activa el Ministeri de Salut en cas d'intoxicació està actualitzat i avaluat
 

Andorra la Vella | La intoxicació del passat 28 de gener a l'Escola Francesa d'Ordino ha engegat els protocols del Ministeri d'Educació: uns protocols que des del Partit Socialdemòcrata volen garantir que s'actualitzen i avaluen periòdicament. La presidenta del Partit Socialdemòcrata i Consellera General, Susanna Vela, ha formulat una sèrie de preguntes que Govern haurà de respondre per escrit per tal de certificar el seu funcionament.

Des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata volen saber, per una banda quin és el protocol que el Ministeri de Salut activa en aquests casos, si s'actualitza periòdicament i si es fa una avaluació del seu funcionament. Vela ha volgut incidir en la comunicació, demanant quins són els canals de comunicació que s'estableixen amb els responsables del ministeri titular d'educació, els de la Delegació de l'Ensenyament Francès i els pares del centre escolar afectat; pel que fa a la comunicació a les famílies, des del PS volen saber com i en quin moment s'informa les famílies del centre escolar afectat.

Per altra banda, els socialdemòcrates també demanen quines són les mesures preventives i quan temps es mantenen, quines són les anàlisis i les proves que es porten a terme i qui n'és el responsable de la investigació.

Finalment, des del PS volen saber la causa de la intoxicació i quines mesures s'aplicaran per evitar un altre episodi similar. "La idea és obtenir informació sobre el protocol i com es fa la comunicació: aquests dies hem pogut copsar la preocupació de les famílies en estar poc informades sobre el que s'havia de fer. La comunicació fluida és important perquè les famílies es puguin fer al càrrec, i no només les famílies del Centre Escolar Francès, sinó també de l'Andorrà, que és contigu"

 

Un exconseller general al comú

Crea: 01/31/2020 - 00:00

Són dues institucions completament diferents. Una s’encarrega de legislar, de fer lleis, l’altra fonamentalment de gestionar. Consell General i comuns. El Consell General té un paper fonamental en la separació de poders, perquè n’és una de les tres potes. Per altra banda, els comuns han de mantenir i millorar les infraestructures del seu territori així com també els serveis que requereixen els seus ciutadans. Després que el 28 de desembre juressin o prometessin els nous consellers de les set parròquies, amb intensitats diverses, tots ja estan plenament operatius.

Del 2011 al 2015 vaig tenir l’honor de ser conseller general, i concretament del 2013 al 2015 president del grup parlamentari socialdemòcrata. L’experiència adquirida va ser d’un gran valor. Vaig conèixer i respectar els rígids protocols escrits sota el respecte al reglament del consell general, que té rang de llei. I no em vaig descuidar tampoc de respectar els protocols no escrits, que també n’hi ha. Impossible oblidar la responsabilitat de la representació a diversos organismes internacionals. Tinc en un molt bon record la llei de les cooperatives, iniciativa nostra que es va aprovar després d’un gran esforç. Ara, iniciant un nova etapa al comú d’Encamp com a conseller de la minoria, estic descobrint una realitat complexa que sorgeix de la gestió diària de l’administració més propera que tenim els ciutadans.

Un dels aspectes que més sobta és la celeritat en la qual es prenen les decisions. Sense oblidar l’amplitud dels àmbits en què s’ha d’incidir, la quantitat d’informació que es tracta a cada una de les comissions fa que el canvi de xip sigui evidentment obligatori. En el primer consell de comú es van tractar 15 punts, inclosa una pregunta que vam formular que feia incís en les nostres discrepàncies sobre el conseller a ple temps, que ens van ocupar solament 40 minuts. És molt aviat per extreure conclusions, però el que està clar és que funcions orgàniques diferents requereixen funcionaments diferents. La llàstima és que els set comuns vagin cadascun a la seva. Per evitar això, una llei hauria de regular el funcionament de tots els comuns per evitar que estigui determinat pel tarannà de la majoria d’aquell moment.

El PS es compromet amb la FAAD a seguir treballant per garantir els drets de les persones amb diversitat funcional

Crea: 01/22/2020 - 20:57

El President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, i la Consellera Socialdemòcrata, Judith Salazar, es van reunir ahir amb la FAAD per tractar les millores a fer en el sistema electoral andorrà i escoltar les demandes i els suggeriments dels diferents col·lectius. "Volem fer un primer intercanvi d'impressions respecte garantir el dret al vot amb autonomia de les persones amb diversitat funcional amb motiu de l'entrada a tràmit parlamentari de la modificació de la llei electoral", ha explicat la Consellera General Socialdemòcrata, Judith Salazar. El PS, pel que fa a la modificació de la llei electoral, vol facilitar el vot a les persones amb diversitat funcional, garantint la seva autonomia i independència, ja que si bé el seu dret de vot està reconegut, no totes les persones poden exercir-lo de forma autònoma i independent.

 

La conveniència del vot electrònic per tal d'afavorir l'autonomia de les persones que pateixen algun tipus de discapacitat física o la formació com a mecanisme per fomentar la independència de vot dels discapacitats psíquics són dues de les propostes del col·lectiu, que s’hauran de desenvolupar escoltant les especificitats de les diferents associacions, perquè la discapacitat, com la pròpia societat, és diversa. 

Altrament, també van debatre sobre d'altres aspectes que preocupen a les associacions, "com són l'eliminació de barreres arquitectòniques, la sonoritat per a les persones invidents, els equipaments necessaris dels quals ha de disposar l'hospital o la composició de la comissió d'accessibilitat.", ha declarat Salazar. "Tots ells, aspectes que el PS es compromet a seguir treballant, per tal de garantir els drets de les persones amb diversitat funcional".

Pàgines

Subscriure a RSS - Andorra