Partit Socialdemòcrata

Andorra

Davant la manca de diàleg de la majoria, el PS presenta 37 reserves d'esmena al projecte de Llei de noves mesures excepcionals

Crea: 04/17/2020 - 17:08

Tot i la voluntat manifesta de treballar conjuntament amb el Govern per contribuir positivament en el teixit productiu de les empreses, els autònoms i les famílies, els Consellers del Grup Parlamentari Socialdemòcrata no han tingut l'oportunitat de col·laborar ni debatre les seves propostes de millora al nou paquet de mesures urgents per afrontar la crisi econòmica. Els socialdemòcrates han volgut reiterar novament el suport des del PS al Govern i oferir-li novament la nostra mà estesa per col·laborar i fer aportacions en positiu tot buscant les millors solucions per a tothom en la resolució de la crisi.

 

En aquest sentit, els consellers socialdemòcrates defensen que en un moment com l'actual, és la seva obligació donar a conèixer públicament el seu posicionament i debatre al Consell General un total de 37 reserves d'esmena que busquen evitar l'ofec de la ciutadania. "Els ciutadans tenen dret a conèixer els diferents posicionaments polítics al voltant de les mesures per afrontar la crisi econòmica derivada de la pandèmia", ha assenyalat el President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere Lòpez. "Per la força parlamentària que tenim i el volum de gent que representem, demanem que la majoria analitzi molt bé les nostres aportacions", ha insistit Lòpez, que ha recordat que les seves propostes són fruit d'un treball de diàleg amb gran part del teixit econòmic i social andorrà.

 

La reducció del 40% de les rendes dels habitatges de lloguer és una de les principals demandes dels socialdemòcrates que s'haurà de debatre aquest dissabte al Consell General. La reducció s'aplicaria a partir de l'1 de maig i fins a 3 mesos, prorrogables fins a un màxim de 3 mesos més. Els socialdemòcrates demanen a Govern que l'impagament d'una o més rendes entre l'1 d'abril i 60 dies naturals posteriors a la fi de la situació d'emergència sanitària no sigui, en cap cas, causa de resolució dels contractes d'arrendaments. En aquest sentit, els petits arrendadors que vegin els seus ingressos reduïts substancialment per les mesures i que no gaudeixin d'una altra font d'ingressos tindrien dret a percebre mensualment una prestació.

 

Pel que fa als autònoms, des del PS demanen que les prestacions tinguin en compte les diferents bases de cotització que els autònoms fan a la seguretat social, de forma que no només es garantís el salari mínim, sinó un import superior en funció a la cotització de cada autònom. Els socialdemòcrates també demanen que aquesta prestació no fos incompatible amb la percepció d'altres rendes, de forma que les persones que simultaniegen la seva activitat per compte propi amb una altra activitat com a assalariats tinguessin igualment dret a la prestació d'aquesta part que cotitzen com autònoms. Cap de les dues propostes ha estat considerada pels grups que donen suport a Govern.

 

Referent a les persones assalariades, la proposta del PS que no s'ha considerat en comissió i que també es portarà a debat al Consell General, pretenia protegir els salaris més baixos. D'aquesta manera, els salaris fins a 1.250€ no tindrien cap mena de reducció, i a partir d'aquest topall es podrien redistribuir els percentatges de manera que afecti menys als salaris més baixos, amb relació als salaris més alts.

 

Garantir el subministrament de serveis bàsics és també un dels objectius del PS. En aquest sentit demanen a Govern que no pugui suspendre's en cap cas el subministrament d'energia elèctrica, dels productes derivats pel petroli, de gas natural, d'aigua potable, serveis de telefonia fixa i internet als particulars, sempre i que no es modifiqui el contracte a l'alça d'aquests serveis, per als subministraments del seu habitatge habitual. Pel que fa als autònoms, demanen que l'impagament d'una o més quotes produït durant el període comprés entre l'1 d'abril de 2020 i 180 dies naturals posteriors al fi de la situació d'emergència sanitària, no sigui en cap cas causa de resolució dels contractes de préstec, així com que no pugui suspendre's en cap cas el subministrament. En aquesta línia, els socialdemòcrates proposen un descompte del 90% fins al 100% del total de la factura per als autònoms que tinguin una aturada del seu servei o estiguin de guàrdia.

 

Des del PS insisteixen en la moratòria creditícia d'una durada de tres mesos, prorrogable per 3 mesos més, per garantir la liquiditat dels autònoms, els empresaris i les famílies. En aquest sentit demanen que durant el període de vigència l'entitat creditora no pugui exigir el pagament de la quota, ni de cap dels conceptes que la integren. La moratòria, expliquen des del PS, no anul·la els pagaments, sinó que els posposa fins a 2 o 3 mesos, i no és una mesura excepcional ni exclusiva a Andorra: tots els països del nostre voltant l'han adoptat, doncs permet donar de major liquiditat als afectats.

 

Referent a la reactivació econòmica, des del PS demanen que durant el període d'almenys un any s'apliquin mesures a les normes de contractació pública i privada, com ara campanyes actives per fomentar que les empreses andorranes contractin serveis i adquireixin productes o que els concursos públics incloguin en el plec de condicions que totes les empreses subcontractades, ja siguin de serveis i ja siguin de proveïment de productes, siguin nacionals.

 

Els socialdemòcrates insisteixen en la importància de la transparència en la gestió pública, i demanen a Govern que una vegada analitzades i resoltes les sol·licituds d'avals i d'ajuts financers per part d'empreses, autònoms i negocis, aquesta informació fos publicada al Butlletí del principat d'Andorra, com es publiquen els ajuts que dóna Govern. Paral·lelament i lligada al principi i règim de transparència, des del PS plantegen la creació d'una comissió eminentment tècnica que valorés tots aquests avals i aquests ajuts financers, formada per representants del col·legi d'economistes, de l'AFA, interventors generals, els tècnics de l'àrea de tributs.

 

Pel que fa al finançament de les mesures, els Socialdemòcrates, per una banda encomanen a Govern que tramiti amb caràcter urgent l'adhesió d'Andorra com a membre del Banc de desenvolupament del Consell d'Europa (CEB) amb la finalitat d'obtenir finançament extern per finançar les mesures excepcionals. Per l'altra, demanen que l'estat pugui disposar fins a la seva totalitat de les reserves líquides acumulades en els fons de reserva de les societats Andorra Telecom i Forces Elèctriques d'Andorra.

______
Imatge: Eduard Comellas/Consell General

El PS proposa que els salaris inferiors a 1.250€ no tinguin cap mena de retenció

Crea: 04/15/2020 - 12:31

Amb l'objectiu de facilitar la superació de la crisi de la Covid-19 a tots els autònoms, empresaris i famílies d'Andorra, i per poder afrontar amb més garanties la reconstrucció econòmica i social d'Andorra, el Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha presentat un total de 77 esmenes al segon projecte de llei de mesures urgents. Aquestes esmenes tenen com a base les 30 propostes que el PS va fer arribar a Govern amb la voluntat de contribuir positivament en el teixit productiu de les empreses i els autònoms, però sobretot en el benestar de tots els ciutadans.

Els socialdemòcrates entenen que la prestació per a les persones assalariades per compte propi, també ha d'observar una proporció amb el salari cotitzat a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social, tal com es fa amb les persones assalariades per compte d'altre. Pel que fa a la prestació aportada per Govern també ha d'observar una progressivitat que protegeixi més als salaris baixos, amb relació als més alts. "Hem introduït via esmena dos projectes de percentatges de graelles diferents del que proposa la majoria, tant per les persones assalariades com pels autònoms" explica la Consellera General del Partit Socialdemòcrata, Judith Salazar. "En primer lloc, pels assalariats, els salaris fins a 1.250€ (quantitat que els socialdemòcrates defensen que ha de ser el salari mínim) no tinguin cap mena de retenció.

A partir d'aquí una retenció que ha de ser progressiva en funció del salari que cobres. Amb aquesta fórmula, des del PS volen protegir els salaris més baixos.

"Pel que fa als autònoms, no volem una prestació universal sinó que proporcional a la base de cotització de cada autònom", introdueix Salazar. "Si la majoria ens proposa un model on només es consideraran 4 tipus de cotització, nosaltres volem incloure els 6 tipus que la Seguretat Social aplica pels autònoms. El que volem és que la prestació que Govern pagui a aquests autònoms sigui proporcional d'igual manera que fem amb els treballadors: que els autònoms amb menys cotització tinguin un percentatge més alt de retribució de la prestació per part de Govern", detalla Salazar.

Per facilitar la superació de la crisi del covi 19 a totes les famílies, des del PS demanen com a mesura d'exempció la reducció el 50 % l'import dels lloguers de tots els habitatges i això per una durada de tres mesos prorrogable en funció de la durada de la dita crisi. Els socialdemòcrates remarquen que tot propietari que pugui acreditar la necessitat de no poder fer front a aquesta mesura per cas de força major podrà encetar un expedient per beneficiar-se de crèdits tous avalats pel Govern.

Les esmenes del PS es sustenten en la moratòria creditícia, una mesura que no anul·la els pagaments, sinó que els posposa fins a 2 o 3 mesos, i no és una mesura excepcional ni exclusiva a Andorra. Des del PS alerten que la pèrdua de liquiditat dificultarà molt més la reconstrucció econòmica del país, ja que, durant un temps Andorra viurà bàsicament del consum intern, i si Govern no garanteix la liquiditat, la crisi serà encara més greu. Els socialdemòcrates creuen que caldria molta més corresponsabilitat dels bancs, reportant el venciment dels crèdits i préstecs i crèdits hipotecaris per poder passar el moment de crisi econòmica sense ofegar ni famílies ni els autònoms ni les empreses, i que puguin afrontar la pèrdua de capacitat econòmica que aquesta crisi els hi comportarà".

Les esmenes evidencien la manca de diàleg i consens amb Govern durant un periòde crític al qual s'ha deixat als grups de l'oposició amb un paper secundari en la presa de decisions. Els socialdemòcrates han treballat amb un calendari molt ajustat per preparar les 77 esmenes a aquest segon projecte de Llei de mesures urgents, que ha deixat fora molts dels aspectes que consideren esencials per la reconstrucció economica i social d'Andorra.

__
Imatge: Eduard Comellas/Consell General

 

Document: Les 30 mesures del PS per ajudar autònoms, empreses i famílies

Crea: 04/06/2020 - 12:46

Aquest document recull les mesures que des del PS hem fet arribar al Govern aquestes últimes setmanes amb l’objectiu de contribuir positivament en el teixit productiu de les seves empreses i els autònoms, però sobretot en el benestar de tots els nostres conciutadans. Malauradament, importants propostes de les que hem fet arribar no han estat encara ateses.

Considerem que en un moment com l’actual és la nostra obligació donar-les a conèixer públicament, alhora que demanem al Govern que les pugui tornar a considerar, perquè avui necessitem resistir, perquè resistir és guanyar i això és el que hem de fer ara tots plegats com un sol poble.

Resistint tots junts assegurarem el futur de les nostres empreses, dels nostres autònoms, dels nostres assalariats perquè, en definitiva, parlem del futur de cadascuna de les nostres famílies i sobretot del futur de la gran família andorrana que som tots.

El PS proposa a Govern una moratòria general de les operacions creditícies per evitar l'asfíxia de les famílies, els autònoms i les empreses

Crea: 04/03/2020 - 10:57

El PS assenyala que la contribució del sistema financer és clau per pal·liar les conseqüències econòmiques de l'aturada de l'activitat que la crisi sanitària està provocant. A entendre dels socialdemòcrates, els bancs haurien de posposar els pagaments dels crèdits i préstecs hipotecaris amb efecte retroactiu des de l'inici de la crisi per ajudar les famílies i les empreses a resistir durant aquests mesos de confinament.

 

"Cal que el sector bancari contribueixi a aquestes mesures i empatitzi amb la situació" explica el Primer Secretari del Partit Socialdemòcrata, Gerard Alís. "Si bé és cert que el sector bancari ha facilitat l'atorgament de línies de crèdit per dotar de liquiditat als nostres empresaris, autònoms i famílies per poder fer front a les seves obligacions econòmiques, aquestes mesures són garantides i avalades pel govern, que es fa càrrec dels interessos que generen. Creiem que cal anar més enllà i adoptar una mesura més general", ha assenyalat Alís.

 

El Primer Secretari del PS ha volgut recordar que fa dies que parlem de "corresponsabilitat de l'Estat, de contribució de les famílies, dels empresaris i dels autònoms per aportar solucions per sortir d'aquesta crisi." Ara creiem que caldria corresponsabilitat dels bancs, reportant el venciment dels crèdits i préstecs i crèdits hipotecaris per poder passar el moment de crisi econòmica sense ofegar ni famílies ni els autònoms ni les empreses, i que puguin afrontar la pèrdua de capacitat econòmica que aquesta crisi els hi comportarà". 

 

La moratòria, expliquen des del PS, no anul·la els pagaments, sinó que els posposa fins a 2 o 3 mesos, i no és una mesura excepcional ni exclusiva a Andorra: " tots els països del nostre voltant l'han adoptat, doncs permet donar de major liquiditat als afectats", ha argumentat Alís. Des del PS alerten que la pèrdua de liquiditat dificultarà molt més la recuperació econòmica global del país, ja que, durant un temps Andorra viurà bàsicament del consum intern, i si Govern no garanteix la liquiditat, la crisi serà encara més greu.

El PS veu necessari que Govern contacti i expliqui a cada autònom les possibilitats d’acollir-se a les ajudes de la COVID-19

Crea: 04/02/2020 - 09:36

El PS defensa que Govern ha de donar una resposta personalitzada als autònoms i actuar com a escut protector, creant una xarxa d'ajuda que contacti, respongui i solucioni tots els dubtes relatius a les ajudes de la COVID-19. En aquest sentit han volgut remarcar la importància de les dades per poder actuar de manera proactiva i fer front a cada realitat dels autònoms i petits empresaris d'Andorra.

 

"De la mateixa manera que els comuns s'han apropat als padrins i fins i tot els hi porten el menjar a casa seva, Govern ha de fer una cosa similar amb el teixit empresarial d'Andorra format per petits autònoms i treballadors per compte propi." ha explicat el Conseller General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Jordi Font.

 

Per poder dur a terme aquesta tasca, "cal que Govern demani totes les dades a la CASS, creï una cèdula de crisi i es dirigeixi directament als petits autònoms per portar-los a casa la solució per poder subsistir", ha explicat Font. Els socialdemòcrates recorden que no tots els petits empresaris tenen mitjans per acollir-se a les mesures que s'han proposat, i insisteixen en la importància de la corresponsabilitat per part de Govern per ajudar a pagar els salaris, garantint les relacions laborals.

 

Tot i valorar positivament l'esforç que es fa des de Govern per ajudar als autònoms i petites empreses, els socialdemòcrates defensen que s's'ha de promoure la resistència per després poder promoure la recuperació. En aquest sentit assenyalen que cal una empenta perquè tots els empresaris puguin entendre fàcilment les seves possibilitats i fer els tràmits pertinents per accedir a les ajudes i afrontar la crisi de la COVID-19.

 

Recentment la formació va proposar a Govern una mesura similar a la prestació que existeix per assalariats i que permet garantir uns ingressos durant aquest període de desocupació involuntària, que rondaria al 60% del salari mitjà i que demanen que es matitzi en funció dels seus ingresos, tal i com es fa amb la quota de la CASS. Des del PS també demanen que els treballadors per compte propi que puguin treballar però que s'hagin de quedar a casa per la cura de menors de 14 anys o fills amb discapacitat percebin una tercera part del sou mig interprofessional (709 €).

___

Imatge: Eduard Comellas/Consell General

El PS veu urgent que Govern modifiqui la prestació per desocupació involuntària

Crea: 03/31/2020 - 16:38

Tenint en compte que el nombre de gent acomiadada a causa de la crisi de la Covid-19 es va incrementant de manera preocupant, els socialdemòcrates veuen necessari escurçar amb urgència el termini màxim de dos mesos que marca la Llei òmnibus per modificar la prestació per desocupació involuntària, per no deixar a ningú desatès. 

En aquesta línia, el PS ha fet una sèrie de propostes que pretenen "agilitzar els tràmits per accedir a la prestació d'atur i rebaixar els requisits, ja siguin de cotització prèvia, d’inscripció al servei d'ocupació, requeriments de formació o d’altres, per tal de facilitar que qualsevol persona que s'hagi quedat sense feina, fruit d'aquesta crisi, pugui accedir a la prestació per desocupació involuntària de forma més fàcil", explica la Consellera General del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Judith Salazar. 

L'objectiu final de les propostes del PS és garantir que aquelles persones que es quedin sense feina puguin fer front a les seves despeses, eliminant les restriccions que actualment té l'accés a la prestació. Aquestes mesures responen al principal objectiu que comparteixen els grups parlamentaris: mantenir llocs de treball i salaris o bé donar la protecció per part de l'Estat en aquells casos en què finalment no sigui possible mantenir llocs de treball. 

Modificar el reglament d’atur era un dels compromisos que el PS va adquirir amb Govern en el marc de les negociacions de la llei Òmnibus, juntament amb altres peticions com ara incloure al decret que el Col·legi d’Economistes formi part de l’ens que decideixi l’atorgament dels préstecs, o també que els bancs puguin imputar-se els imports que destinin als crèdits tous com a part de les inversions que han de fer de caràcter obligatori.

___
Imatge: Eduard Comellas, Consell General

El PS proposa crear una cèdula per contactar i informar els autònoms sobre les ajudes de Govern per fer front a la crisi de la COVID-19

Crea: 03/30/2020 - 10:23

Andorra la Vella | Tot i valorar positivament l'esforç que es fa des de Govern per ajudar als autònoms i petites empreses, els socialdemòcrates creuen que cal un esforç perquè tots els empresaris puguin entendre fàcilment les seves possibilitats i fer els tràmits pertinents per accedir a les ajudes i afrontar la crisi de la COVID-19. "Les mesures estan molt bé però són tècniques i molt difícils d'entendre per gent que no és empresària, sinó obrers per compte propi" explica el Conseller del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Jordi Font.  

 

Font ha volgut recordar que "a Andorra hi ha un reguitzell d'autònoms, que en realitat són autònoms accidentals, fruit de la crisi que ja van patir als darrers anys. Molts treballen per a un sol client i no entenen de comptabilitat ni de gestió, i molt menys de demanar crèdits als bancs”.  El PS alerta que, “si no muntem aquesta cèdula d'informació i actuem de manera proactiva, tots els autònoms i petits empresaris que es troben en aquesta situació quedaran al marge de les mesures de Govern. És Govern qui ha de portar a casa dels autònoms i petits empresaris aquestes ajudes, explicar que no és complicat, que se'ls pot ajudar i que se'ls ajudarà", ha apuntat Font.    

 

Els socialdemòcrates recorden que, tot i haver trobat solucions i maneres d'aprovar pagaments a base de crèdits, "Govern no ha posat sobre la taula ni un cèntim." És per això que demanen una demostració de corresponsabilitat, destintat els 125 milions de liquiditat que té Andorra Telecom per poder pagar part dels salaris per evitar un trencament de la relació laboral. En aquest sentit, han aprofitat per diferenciar la seva proposta de l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació: "L'ERTO implica que el contracte de treball es suspèn i es fa càrrec l'estat del salari. Amb la nostra proposta, l'Estat ajuda a pagar els salaris, garantint les relacions laborals”.

 

 

 

El PS demana una prestació per desocupació de 1.300€ per als autònoms

Crea: 03/27/2020 - 14:46

Andorra la Vella | El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha fet arribar a Govern un paquet de modificacions dels reglaments de prestacions per fer front a la crisi de la COVID-19. Una de les grans aportacions del PS és l'ajuda específica per autònoms. En aquest sentit proposen que Govern es faci càrrec d’una prestació per desocupació per autònoms (uns 1.300) i que no només es pagui durant període de crisi sanitària, sinó també més enllà per permetre la reactivació de l’economia un cop acabada la crisi.

El Primer Secretari del PS, Gerard Alís, ha volgut destacar la importància de tenir especial atenció als autònoms: "Les petites i mitjanes empreses són una part molt important del nostre teixit econòmic: no només perquè tradicionalment Andorra s'ha format per petites i mitjanes empreses sinó perquè arran de la darrera crisi financera molts assalariats es van convertir en autònoms. En aquest sentit, la formació ha proposat a Govern una mesura "similar a la prestació que existeix per assalariats i que permet garantir uns ingressos durant aquest període

de desocupació involuntària. L'ajut rondaria al 60% del salari mitjà, que demanem que es matisi en funció dels seus ingressos, tal com es fa amb la quota de la CASS”, ha exposat Alís. Des del PS també demanen que els treballadors per compte propi que puguin treballar però que s'hagin de quedar a casa per la cura de menors de 14 anys o fills amb discapacitat percebin una tercera part del salari mitjà interprofessional (709 ).

Els socialdemòcrates també han proposat la simplificació dels tràmits per demanar i obtenir els ajuts: "Cal fer un esforç per agilitzar l'accés als crèdits tous als autònoms i a les petites empreses. Llegint els decrets sembla que estiguin destinats a grans empreses amb departaments financers que poden recollir i presentar tota la documentació que es sol·licita", ha explicat Alís, que ha volgut remarcar la importància de facilitar les tasques per mantenir l'existència d'aquestes petites empreses.

El finançament d'aquestes mesures hauria de sortir del Pressupost de l'Estat: "És una mesura no contributiva que pot formar part del conjunt de mesures econòmiques que Govern posa a disposició de la ciutadania per fer front a la crisi" ha explicat Alís.

Al document, el PS també aporta una sèrie de propostes de modificacions del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris en relació amb els ajuts a l'habitatge i per desocupació involuntària per a assalariats. Amb aquestes mesures el PS vol, d'una banda, proveir de recursos la ciutadania per fer front a les despeses directament relacionades amb el lloguer i, de l'altra, augmentar recursos per a les famílies per fer front, indirectament, a les despeses sobrevingudes per l'aturada de l'activitat econòmica. Es persegueix doncs, eixamplar la base de les persones que hi tenen dret, rebaixant el temps que es disposa de l'ajut.

 

El PS vota favorablement al projecte de llei de mesures excepcionals "per responsabilitat, per sentit d’Estat i per patriotisme”

Crea: 03/23/2020 - 13:57

Andorra | Els consellers del Grup Parlamentari Socialdemòcrata han votat favorablement al projecte de llei qualificada dels estats d'alarma i d’emergència i al projecte de llei de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2, "per la responsabilitat i pel sentit d'Estat que un partit com el nostre ha demostrat sempre, ja sigui des del Govern com des de l’oposició. Ara, com no podia ser de cap altra manera, hem tornat a demostrar per patriotisme i Andorranitat”, ha exposat aquest matí el President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López.  

 

Els socialdemòcrates destaquen que les mesures que inclou el projecte de llei són beneficioses i necessàries per treballadors per autònoms i per empresaris com ara, per exemple,"la rebaixa dels preus dels lloguers en percentatges molt elevats i que arriba al 100% en els negocis tancats (com a mesura destinada a prioritzar el pagament de salaris), la reducció o suspensió temporal de la cotització dels autònoms mantenint la cobertura sanitària, les línies de crèdit avalades pel Govern, el pagament de la part patronal de la CASS, les gratuïtats, rebaixes i garantia de subministrament en cas d'impagament per part de FEDA i Andorra Telecom, el poder disposar de 21 dies físics de vacances, les modificacions dels reglaments d'ajuts al lloguer – per poder realitzar una convocatòria a conseqüència de la crisi- i de la prestació per desocupació (atur) per eliminar les actuals restriccions”, ha ennumerat aquest matí al Consell General el President del Grup Parlamentari, Pere Lòpez.  

"Aquestes mesures responen al principal objectiu que comparteixen els grups parlamentaris: mantenir llocs de treball i salaris o bé donar la protecció per part de l'Estat en aquells casos en què finalment no sigui possible”.

 

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha volgut reiterar la importància de tenir suport de les institucions europees per enfortir la capacitat de resposta d’Andorra a les crisis. ”Aquesta greu crisi sanitària, econòmica i social ens farà de ben segur estar més units que mai com a poble; és ara també, a parer nostre, des de la nova perspectiva que ens ofereix la crisi és moment d'aixecar el cap i de mirar cap al futur; un futur que necessàriament haurà de ser més basat en el multilateralisme, un futur més unit al nostre entorn geogràfic i un futur on Andorra estigui més estretament unida amb Europa que mai”, ha exposat Pere López.

 

Es socialdemòcrates creuen necessari que es doni continuïtat a les línies de diàleg i al treball conjunt d'aquestes darreres jornades: "Hem de pensar en la possible necessitat d'una segona fase de mesures i de decisions més valentes i que es posi damunt de la mesures d'injecció directa a les empreses i els autònoms per garantir la protecció dels llocs de treball com a element essencial del manteniment de l'estructura social del nostre país i de la qualitat de vida dels nostres ciutadans”, ha exposat López. “No donem acabada aquí la nostra feina i no podrem estar plenament satisfets fins que la justícia social corri com l'aigua d'un riu per tota Andorra i sempre sense deixar ningú enrere”, declarava López.

 

 

Pel que fa a la llei qualificada dels estats d'alarma i d’emergència, la Presidenta del Partit Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha destacat que des del PS s’ha treballat per "assegurar al màxim els drets fonamentals de la persona i de les llibertats públiques i convenir un conjunt de mecanismes jurisdiccionals garantistes, capaços de preservar l'Estat de Dret i els seus fonaments al llarg de les situacions d’alarma i d’emergència, així com,indiscutiblement, d’atorgar més seguretat jurídica la regulació d’aquests dos estats excepcionals”. 

 

Aquesta llei, ha explicat Vela, "és la principal garantia enfront d’un abús de les mesures d’urgència, ja que estableix els controls, les ocasions i la forma en que drets constitucionals poden ésser suspesos o limitats, de forma temporal, incloent, la llei, mecanismes de resposta ciutadana”.

 

Des del PS han volgut agrair aquest matí als ciutadans i ciutadanes “el seguiment de les indicacions sanitàries, per estar-se a casa, per limitar els seus moviments, així com al personal sanitari, personal dels supermercats, personal de les farmàcies, dels cossos especials, la gent que treballa a les administracions i que garanteix els serveis públics, als treballadors dels mitjans d’informació  i tots aquells que permeten que la nostra vida es pugui desenvolupar el més normalment possible."

__
Imatge: Eduard Comellas / Consell General

El PS demana al Cap de Govern que ampliï els mecanismes de suport financer adherint Andorra al Banc de Desenvolupament Europeu

Crea: 03/19/2020 - 15:53

Andorra la Vella |  El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha fet arribar aquest matí una carta al Cap de Govern, Xavier Espot, a la qual demanen que Govern, donades les actuals circumstàncies ocasionades per la crisi del Covid-19, valori la conveniència de l'adhesió al CEB amb la màxima celeritat possible. A la carta, els socialdemòcrates recorden les paraules del Govrenador del banc en aquests moments tan complexos: el CEB "En tant que banque de développement social, forte de décennies d'expérience dans le financement des améliorations du secteur de la santé publique et dans le soutien aux petites entreprises dans ses pays membres, la CEB prend toutes les mesures nécessaires pour aider à atténuer l'impact de la pandémie COVID-19".

 

Adjunt amb la carta, els socialdemòcrates han fet arribar al Cap de Govern la informació referent als programes específics de suport del Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB) cap als seus països membres per fer front a la pandèmia del Covid-19. El PS defensa que l'adhesió d'Andorra al Banc de Desenvolupament Europeu en moments com aquest ens ajudaria a disposar de més mecanismes de suport financer tant per a l'Estat com per al suport cap a les petites i mitjanes empreses. És per aquest motiu que els socialdemòcrates, a la carta adreçada al Cap de Govern demanen que la possible adhesió sigui tractada avui mateix pel Govern, "donades les actuals circumstàncies ocasionades per la crisi del Covid-19, amb la màxima celeritat possible i que, d'acord amb el procediment d'adhesió facilitat des del CEB, mitjançant carta adreçada al CEB per part de la ministra d'exteriors del Govern, Andorra en tant que país ja membre del Consell d'Europa passi a adherir-se al CEB la qual cosa permetrà al país diposar de noves i d'específiques mesures de finançament tant per l'actual crisi del Covid-19 com per exemple per a polítiques d'habitatge o de mobilitat entre d’altres".

 

 

Els socialdemòcrates han volgut reiterar novament el suport des del PS al Govern en els presents moments de crisi "així com oferir-li novament la nostra mà estesa per col·laborar i fer aportacions en positiu tot buscant les millors solucions per a tothom en la resolució de la crisi del Covid-19 i de les seves conseqüències cap al teixit empresarial i cap a la classe treballadora del país”. En aquest sentit, el Conseller Socialdemòcrata, Quim Mirò, ha remarcat que el PS donarà suport a totes les actuacions del Govern i ha ofert de nou la col·laboració i ajuda del Grup Parlamentari. Per la seva banda, el Conseller Socialdemòcrata, Jordi Font, ha apuntat que des del PS seran “més que proactius, i que volen donar suport a la Llei Omnibus”, una llei que els socialdemòcrates esperen que sigui “atrevida per donar solucions en un moment delicat com aquest”.

____
Imatge: Eduard Comellas / Consell General

Pàgines

Subscriure a RSS - Andorra